Hiilineutraalia liikkumista pohdittiin työpajoissa monelta kannalta

08.12.2020

ilmasto ja liikenne 1920x1358

MoveIT-hankkeen työpajassa 2.12. keskusteltiin siitä, mitä keinoja olisi hyvä kirjata valmisteilla olevaan tiekarttaan, jonka tavoitteena on saada vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulle vuonna 2030.

Alustuspuheenvuoron tarjoili Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylitarkastaja Laura Langer. Hänen mukaansa joukkoliikenteen tavoitteena on olla saavutettavaa ja kestävä liikkumismuoto sekä myös toimia tehokkaasti. Hänen mukaansa nämä hyödyt voivat olla jopa merkittävämpiä kuin joukkoliikenteen ilmastohyödyt, kun asiaa ajatellaan nimenomaan tasa-arvon ja viihtyisän elinympäristön kannalta.

– Joukkoliikenteen ilmastovaikutukset ovat suurimmillaan silloin, kun ne kytketään tiiviisti osaksi myös taloudellisia ohjauskeinoja, Langer toteaa.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat nousseet vuosikymmenen aikana suurissa kaupungeissa noin 13 prosenttia ja keskisuurissa kaupungeissa 27 prosenttia. Myös junien kaukoliikenne on lisääntynyt 21 prosentilla.

– Etätyö, joustava työ ja etäopiskelu vaikuttavat joukkoliikenteen kysyntään. Tämä voi aiheuttaa sen, että haja-asutusalueilla joudutaan siirtymään kutsuohjatun liikenteen palveluihin. Toisaalta ruuhkapiikkien tasaantuminen voi helpottaa palvelun järjestämistä. Kysynnän pysyvä vähentyminen voi heikentää edellytyksiä tarjota joukkoliikennettä, Langer pohti.

MoveIT-hankkeen projektiasiantuntija Heli Siirilä Vaasan yliopiston Innolabista haastoi työpajan osallistujia hakemaan ja pohtimaan toimivimpia keinoja, joilla voitaisiin vaikuttaa liikennepalveluiden ja liikkumisen hiilineutraalisuuteen Vaasan seudulla. Asiaa pohdittiin niin talouden, maankäytön, alueiden, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen sekä työpaikkojen näkökulmasta.

Alueiden roolia pohtineen ryhmän mielestä on tärkeää, että eri alueiden mahdollisuudet ja erityispiirteet otetaan huomioon, ja on pyrittävä selvittämään miksi kullakin alueella valitaan juuri se oma auto muiden vaihtoehtojen asemesta. Tässä arveltiin olevan lähinnä asennekysymyksestä ja joukkoliikenteen käyttö koetaan turhaan liian vaikeaksi, eikä sitä ennakkoasenteen vuoksi edes kokeilla ja anneta sille mahdollisuutta.

Yrityksillä ja työpaikoilla nähtiin olevan merkittävä rooli hiilineutraalin liikkumisen tukemisessa. Etenkin kun juuri työnantajat hyötyvät eniten juuri liikkumisen terveysvaikutuksista. Työsuhdepyöräedun tuloa kiiteltiin.

Talouden kannalta asiaa pohdittaessa todettiin, että yrityskentässä nähdään hiilineutraaliin liikkumiseen ohjaamisessa enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Tietoa aiheesta, mutta myös porkkanoita tarvitaan enemmän. Autoilun kulujen väheneminen vaikuttaa hyvin todennäköisesti myönteisesti paikallistalouteen. Pyöräilyn ja etenkin sähköpyörien tukemisen nähtiin kuitenkin olevan nimenomaan talousteko.

Projektipäällikkö Matias Båsk oli tyytyväinen työpajoissa käytyihin keskusteluihin:

– Työryhmissä käytiin todella aktiivista keskustelua, ja saimme arvokasta tietoa ja hyödyllisiä näkökantoja aiheesta. Näitä voimme hyödyntää, kun nyt lähdemme rakentamaan tiekartan runkoa ja sisältöä eteenpäin, Båsk kiittelee.

MoveIT-hankkeessa on jo toteutettu nykytila-analyysi. Hankkeessa järjestetään kevätalvella 2021 vielä kaksi työpajaa, joista ensimmäinen keskittyy työstämään aihetta pienten kuntien näkökulmasta ja toisessa sitten viimeistellään tiekarttaluonnosta. Tiekartta valmistuu kevään 2021 aikana.

 ‹ Siirry "Uutiset"-sivulle

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirje

Joulunajan aukioloaikamme

28.11.2022 | Uutiset
Poikkeavat aukioloaikamme joulu- ja tammikuussa:
Lue lisää

”Vahvalta pohjalta on helppo jatkaa yritystoimintaa” – Ekosoppi siirtyi uusille omistajille

25.11.2022 | Uutiset
Ympyrä sulkeutui ja lähti uudelle kierrokselle kesällä, kun Hannu ja Jaana Paloposki myivät Ekosoppi-ekokauppansa Iivari Viljaselle ja Sofia Kuulalle. Hannu Paloposki perusti yrityksensä 16 vuotta sitten Uusyrityskeskus Startian avulla, ja nyt VASEKin omistajanvaihdosasiantuntija Antti Alasaaren avulla yritys siirtyi uusille omistajille.
Lue lisää

Uusi agilityhalli tarjoaa tilat ja tavoitteellista valmennusta

18.11.2022 | Uutiset
Mustat karvat vain hulmahtavat ja haukku raikaa, kun nuorten yrittäjien Emilia ja Ida Lindströmin agilitykoirat kirmaavat Myranhallenin pitävällä keinonurmella ja hyppäävät tuliterien agilityesteiden yli. 19-vuotias Emilia perusti Looström Agility Ab:n yhdessä Ann-Sofi Loon kanssa elokuussa.
Lue lisää

Fennia auttaa alkavaa yrittäjää vakuutuksien kanssa

14.11.2022 | Uutiset
Aloittavan yrittäjän tehtävälista on pitkä, ja vakuutuksista huolehtiminen on eräs sen tärkeimmistä kohdista. Uuden yrityksen vakuutustarpeet kannattaa aina käydä läpi yhteistyössä asiantuntijan, esimerkiksi Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian yhteistyökumppanin Fennian kanssa.
Lue lisää

Tukea energiansäästöön tähtääviin investointeihin

09.11.2022 | Uutiset
Tuskin on yhdeltäkään yrittäjältä mennyt ohi se, miltä energianhintojen kehitys on viimeisen vuoden aikana näyttänyt. Yhä useampi etsii nyt vaihtoehtoisia ratkaisuja lämmityskustannusten ja sähkönkulutuksen alentamiseksi. Investointeihin on mahdollista hakea tukea ja näin on tehnyt muun muassa Ab Jarla-Products Oy Maalahdesta.
Lue lisää

Tarkistuslistasta apua yrityskaupan toteutukseen – Huolellinen valmistautuminen avainasemassa

03.11.2022 | Uutiset
Omistajanvaihdoksista puhuttaessa toistuvat usein samat teemat ja tarpeet: Prosessit ovat pitkiä, ja siksi luopuvan yrittäjän on ryhdyttävä valmistautumaan yrityksen myymiseen hyvissä ajoin. Prosessit ovat myös usein monimutkaisia ja jokainen tapaus on omanlaisensa. Sekä ostajat että myyjät tarvitsevat prosessin aikana sekä kattavia materiaaleja että henkilökohtaista palvelua.
Lue lisää

Rahoitusta ja tukea yrityksille - tutustu mahdollisuuksiin

02.11.2022 | Uutiset
Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset taas voivat edelleen hakea tukea, jolla voi kattaa kolmasosan uusiutuvan energian käyttöön siirtymisen kustannuksista.
Lue lisää

Omaisuus tuottamaan – loma-asunnot hyötykäyttöön

01.11.2022 | Uutiset
Joukko nykyisiä ja tulevia loma-asunnon omistajia kokoontui lokakuun puolivälissä Isoonkyröön Kyrö Distillerylle kaksipäiväiseen ”Tuottava loma-asunto”- infoon. Monen osallistujan tavoitteena oli saada kohde tuottamaan niinäkin aikoina, kun sille ei ole omaa käyttöä. Tilaisuuden veti myynnin ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Tuomas Kankaala, Luotain Consulting Oy:stä.
Lue lisää