Vasa.fi går till final i FM i kommunmarknadsföring

25.05.2020

2cc8817a nettiuutinen 1024x683Den unika regionala webbtjänsten vasa.fi har valts med till FM-finalen i kommunmarknadsföring. Enligt Kommunförbundet utgår de arbeten som har valts ut till finalen från ett omsorgsfullt varumärkesarbete och de har resulterat i förstärkt livskraft och utveckling. Bakom en fungerande marknadsföring ligger samarbete och invånarengagemang.

Vasa stad, Visit Vasa, Vasaregionen och UNESCOs naturarvsobjekt Kvarkens skärgård publicerade en ny gemensam nättjänst hösten 2019.

Enligt Kommunförbundets info 25.5.2020 har nättjänsten vasa.fi som ett av de fem bästa arbetena valts till FM-finalen. I tävlingen deltog 49 förslag från olika delar av Finland.

Enligt Kommunförbundet bedömde tävlingens jury arbetena med särskild betoning på resultatet i förhållande till målen och budgeten. Det är viktigt att marknadsföringen är långsiktig och hänger ihop med kommunens strategi men det praktiska genomförandet och valet av målgrupp har också betydelse. Utgångspunkten för de arbeten som valdes till finalen är ett omsorgsfullt varumärkesarbete och resultatet förstärkt livskraft och utveckling. En mångsidig och resultatrik kommunmarknadsföring syns inom såväl livskrafts- som välfärdssektorerna. Bakom en fungerande marknadsföring ligger samarbete och invånarengagemang.

De tre som får pris avgörs bland fem finalister. Prisutdelningen sker under Kommunmarknaden i Helsingfors den 9 september.

FM i kommunmarknadsföring ordnades nu för femtonde gången för alla kommunalt anknutna organisationer. Syftet med tävlingen är att stärka kommunernas, regionernas och områdenas marknadsförings- och kommunikationskompetens och sprida god praxis. Bakom tävlingen står organisationer som utvecklar den kommunala och regionala marknadsföringen: Finlands Kommunförbund, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO.

Förnyelsen ökade antalet besökare enormt

Målet för den unika regionala webbtjänsten är att förstärka Vasaregionens dragningskraft och att bättre och mera helhetsbetonat betjäna våra huvudsakliga målgrupper: invånarna, företagen och turisterna i såväl Finland som internationellt. Nu är regionens service och evenemang lättillgängliga på den gemensamma adressen vasa.fi.

Antalet besökare på webbplatsen ökade under en sju månaders jämförelseperiod med +44 %. I fråga om turismdelarna var ökningen i antalet besökare hela +118 %.

Den nya webbtjänsten är resultatet av ett samarbete som är unikt på riksnivå. Projektet genomfördes genom samarbete över kommun- och organisationsgränserna. 

– Det är fråga om en gemensam webbtjänst för åtta kommuner och fyra organisationer.  Därtill innehåller evenemangskalendern 15 kommuners utbud i och med samarbetet med Österbottens förbund, berättar projektchef Tiina Salonen.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Äppelgårdens Djurpensionat börjar sakta återhämta sig efter coronakrisen 

06.07.2020 | Nyheter
Maj-Lis Isojoki har hållit på med hundar i hela sitt liv. När hon gick i pension efter att jobbat 40 år som lektor på Handelsläroverket hade hon på klart att hon vill fortsätta jobba med något. Detta var hundar och nu har hon drivit djurpensionat i 10 år.  
Läs mera

VASEKs företagstjänster betjänar hela sommaren – över 1 000 företag redan fått hjälp i coronaläget

30.06.2020 | Nyheter
I och med att semesterperioden inleds och coronarestriktionerna lindras underlättar även företagens situation. – Det är fint att coronaläget nu är sådant att olika restriktioner redan kan börja upphävas. Detta är en välkommen nyhet för företagare, som haft en jätteutmanande vår, konstaterar VASEKs vd Stefan Råback.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

30.06.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Musikern Charles Plogman väntar på att få uppträda live igen

26.06.2020 | Nyheter
Charles Plogman blev intresserad av musik redan i tonåren och har sedan dess hållit på med allt möjligt musikrelaterat. Han grundade musikförlaget Meir Music år 1997 och efter ett par år öppnades möjligheten för honom att hålla på med musik på heltid.
Läs mera

Kyrolandet – resmålet med dragningskraft

24.06.2020 | Nyheter
Kyrolandet, det vill säga Storkyro, Laihela och Lillkyro, är ett potentiellt resmål för såväl inhemska som internationella turister. Laihelas omtalade snålhet är känt i hela Finland, plåtslagarkunnandet i Lillkyro är värt att beundra och tack vare Kyrö Distillery och verksamheten som byggts upp kring det är Storkyro känt även utomlands.
Läs mera

Stöd för ensamföretagare

24.06.2020 | Nyheter
Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronaepidemin. Beslutet om bidrag för ensamföretagare fattas i den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela eller Storkyro).
Läs mera

Ensamföretagarstödet ett hjälp i nöden för loppisföretagaren

18.06.2020 | Nyheter
Susanna Jokinen är ensamföretagare och har drivit eget lopptorg i Tervajoki i fyra år. Hennes lopptorg Susan kirppis fungerar där som ett vanligt lopptorg, men också som ett ställe där folk möter varann. Man kan inte kalla Susan kirppis endast en vanlig loppis, eftersom det utvecklats också ett café vid sidan om lopptorgsverksamheten.
Läs mera

Ny typ av båtcharter erbjuder fartfyllda upplevelser ute till havs

17.06.2020 | Nyheter
Med hemmahamn i Molpe och med den yttre skärgården bara 15 minuter bort, inleder i dagarna West Coast Rib Charter en helt ny typ av upplevelseinriktad båtcharter.
Läs mera