Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd – till vem, hur och vem hjälper till?

21.06.2021

brooke cagle RnDGGnMEOao unsplash

Ansökningen för ersättning för stängning börjar 12.5

Kostnadsstödet ansöks via Statskontorets elektroniska ansökningskanal (e-tjänsten).

Ansökningstiden för kostnadsstöd är från 27 april till 23 juni 2021 kl. 16.15 (observera tiden!). Stödperioden för kostnadsstödet är 1.11.2020–28.2.2021.

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat på grund av coronapandemin och som därför har svårigheter att klara sig av svåranpassade löne- och andra kostnader. Målet med kostnadsstödet är att stödja företagens kontinuitet i den av coronapandemin orsakade svåra situationen.

Till vem?

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronapandemin och som därför har svåranpassade, till stödperioden (1.11.2020–28.2.2021), relaterade löne- och andra kostnader. Kostnadsstödet innehåller även ensamföretagarstödet som hör till ensamföretagare.

Ansök kostnadsstöd om

  • företagets egen omsättning har minskat med mer än 30 % jämfört med jämförelseperioden
  • företaget har minst 2 000 euro i kostnader för stödperioden
  • företaget har ett FO-nummer

Utöver företagets egen omsättning bedömer Statskontoret minskningen av intäkterna i företagets bransch, liksom i tidigare ansökningsomgångar. Om branschens omsättning har minskat med minst 10 % under stödperioden får företaget ansöka om kostnadsstöd utan ytterligare motivering, om övriga villkor för stödet är uppfyllda.

Statskontoret berättar att företag som inte omfattas av branschbegränsningen kan ansöka om stöd genom att motivera att den minskade omsättningen beror på pandemin. I båda fallen ska sökanden uppfylla de övriga villkor för beviljande av stöd som fastställs i lag.

Hur ansöker man?

Kostnadsstöd ansöks i Statskontorets elektroniska ansökningskanal. Ansökningskanalen hjälper kunden att fylla i ansökan. Du kan också spara din ansökning som ett utkast och fortsätta att fylla i ett senare skede. Inga bilagor krävs för ansökan.

Varifrån får man hjälp?

Om du har frågor om kostnadsstödet och hur du ansöker om det, boka en tid hos företagsrådgivare. VASEKs företagsrådgivare hjälper företag i Vasaregionen avgiftsfritt att ansöka stödet och med andra företagets utmaningar.

Ersättning för stängning

Ansökningen börjar 12.5.2021. Ersättning för stängning ska sökas inom fyra månader från stängningen av kundlokalerna. 

Ersättning för stängning är ett stöd till företag som varit tvungna att stänga verksamhetsstället på grund av gällande lag och myndighetsbestämmelser. Till stödet berättigade företag är förplägnadsverksamhet samt t. ex gym, simhallar och inomhuslekparker. Ersättning för stängning är tänkt till mikro- och småföretag som sysselsätter under 50 anställda. Till stora företag är ett skilt stöd under beredning och tidplan samt övriga detaljer för den specificeras senare.

Ersättning för stängning gäller för restauranger och övriga förplägnadsföretag som på grund av gällande lagstiftning har förordnats stänga sin logiverksamhet tillfälligt för kunderna. Försäljning av mat för avhämtning är dock tillåtet. Ersättningen beräknas för den delen av verksamheten som stängningen gäller.

Ansökningarnas hanteringstid varierar från fall till fall men beviljandeprocenten av ersättningen är mycket hög. Över 90 procent av de företag som fått ett beslut har beviljats ersättning för stängning.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Språk-, kommunikations- och webbtjänster – allt under samma tak hos Lingvafix Communications

28.07.2021 | Nyheter
Rainer Ahlvik startade Lingvafix Communications 1992 som bisyssla, och 2011 var det dags att prova på om företagsverksamheten håller även på heltid – vilket den gjorde. År 2019 kom även frun Lilian Åstrand-Ahlvik med i företaget, med en examen i översättning samt 30 års erfarenhet av bl.a. projektadministration och förändringskommunikation i bakfickan.
Läs mera

Kajakuthyrningsföretag fick sin början av kärlek till sporten

08.07.2021 | Nyheter
Företagare Leo Tuisku grundade Vasa Kajakuthyrning i slutet av 2020, men den egentliga verksamheten startade för ett par månader sedan. Tuisku, som driver företaget som bisyssla, berättar att de första kunderna kom på Kristi himmelsfärdsdag, varefter verksamheten börjat rulla på ordentligt.
Läs mera

Avvikelser i VASEKs öppethållningstider och TE-byråns startpengsbehandling i juli

07.07.2021 | Nyheter
VASEK har stängt i juli vecka 28–29, det vill säga 12.–25.7.2021. Österbottens TE-byrå har sommarpaus i startpengsbehandlingen vecka 29, det vill säga 19.7.–25.7.2021.
Läs mera

Utnyttjande av biogas medför flera utmaningar

05.07.2021 | Nyheter
Den 18 juni diskuterades biogas vid Stormossen när CERM-projektledarna Göran Östberg, Rasmus Hautala och via distansanslutning Tomas Knuts bjöd in biogasoperatörer i Österbotten för att diskutera utveckling, framtid och framtida alternativ för utnyttjande av biogas.
Läs mera

”Ni gör ett mycket bra jobb för regionen” – skolbetyget för VASEKs verksamhet till och med 8,6

01.07.2021 | Nyheter
I maj skickade Vasaregionens Utveckling Ab VASEK sin årliga intressentenkät till cirka 180 personer. Bland dem fanns representanter för näringslivet, regionutvecklingsmyndigheter och utbildningssektorn samt genomförare av utvecklingsprojekt. Ordförandena för ägarkommunernas kommunfullmäktige samt -styrelser fick också besvara enkäten.
Läs mera

Vägkartan för koldioxidsnåla transporttjänster ökar transportens hållbarhet och användarantal

29.06.2021 | Nyheter
Inom MoveIT-projektet har man tagit fram vägkartan Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030, som bidrar till att uppfatta de utvecklingsstigar som kan öka transportens hållbarhet och användarantalet för olika transporttjänster.
Läs mera

Tre lyckliga får Maria Veitola på besök i augusti – över hundra sökanden och anmälda

22.06.2021 | Nyheter
Vasa siktar på att bli den lyckligaste staden i världens lyckligaste land. Som en del av resan söker vi tillsamman med redaktör Maria Veitola den lyckligaste människan i Vasaregionen och samtidigt hela världen. Hela 115 personer anmälde sig själv eller blev anmälda av någon annan!
Läs mera

Ta sommarbussen ut till regionens besöksmål

22.06.2021 | Nyheter
Visit Vasas sommarbussturer inleddes i maj och i juni körs turer fyra dagar i veckan. Med sommarbussen kan man i juni besöka bland annat Södra Vallgrunds och Svedjehamns destinationer, och i juli kommer utbudet att fyllas på med flera besöksmål.
Läs mera