Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd – till vem, hur och vem hjälper till?

21.06.2021

brooke cagle RnDGGnMEOao unsplash

Ansökningen för ersättning för stängning börjar 12.5

Kostnadsstödet ansöks via Statskontorets elektroniska ansökningskanal (e-tjänsten).

Ansökningstiden för kostnadsstöd är från 27 april till 23 juni 2021 kl. 16.15 (observera tiden!). Stödperioden för kostnadsstödet är 1.11.2020–28.2.2021.

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat på grund av coronapandemin och som därför har svårigheter att klara sig av svåranpassade löne- och andra kostnader. Målet med kostnadsstödet är att stödja företagens kontinuitet i den av coronapandemin orsakade svåra situationen.

Till vem?

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronapandemin och som därför har svåranpassade, till stödperioden (1.11.2020–28.2.2021), relaterade löne- och andra kostnader. Kostnadsstödet innehåller även ensamföretagarstödet som hör till ensamföretagare.

Ansök kostnadsstöd om

  • företagets egen omsättning har minskat med mer än 30 % jämfört med jämförelseperioden
  • företaget har minst 2 000 euro i kostnader för stödperioden
  • företaget har ett FO-nummer

Utöver företagets egen omsättning bedömer Statskontoret minskningen av intäkterna i företagets bransch, liksom i tidigare ansökningsomgångar. Om branschens omsättning har minskat med minst 10 % under stödperioden får företaget ansöka om kostnadsstöd utan ytterligare motivering, om övriga villkor för stödet är uppfyllda.

Statskontoret berättar att företag som inte omfattas av branschbegränsningen kan ansöka om stöd genom att motivera att den minskade omsättningen beror på pandemin. I båda fallen ska sökanden uppfylla de övriga villkor för beviljande av stöd som fastställs i lag.

Hur ansöker man?

Kostnadsstöd ansöks i Statskontorets elektroniska ansökningskanal. Ansökningskanalen hjälper kunden att fylla i ansökan. Du kan också spara din ansökning som ett utkast och fortsätta att fylla i ett senare skede. Inga bilagor krävs för ansökan.

Varifrån får man hjälp?

Om du har frågor om kostnadsstödet och hur du ansöker om det, boka en tid hos företagsrådgivare. VASEKs företagsrådgivare hjälper företag i Vasaregionen avgiftsfritt att ansöka stödet och med andra företagets utmaningar.

Ersättning för stängning

Ansökningen börjar 12.5.2021. Ersättning för stängning ska sökas inom fyra månader från stängningen av kundlokalerna. 

Ersättning för stängning är ett stöd till företag som varit tvungna att stänga verksamhetsstället på grund av gällande lag och myndighetsbestämmelser. Till stödet berättigade företag är förplägnadsverksamhet samt t. ex gym, simhallar och inomhuslekparker. Ersättning för stängning är tänkt till mikro- och småföretag som sysselsätter under 50 anställda. Till stora företag är ett skilt stöd under beredning och tidplan samt övriga detaljer för den specificeras senare.

Ersättning för stängning gäller för restauranger och övriga förplägnadsföretag som på grund av gällande lagstiftning har förordnats stänga sin logiverksamhet tillfälligt för kunderna. Försäljning av mat för avhämtning är dock tillåtet. Ersättningen beräknas för den delen av verksamheten som stängningen gäller.

Ansökningarnas hanteringstid varierar från fall till fall men beviljandeprocenten av ersättningen är mycket hög. Över 90 procent av de företag som fått ett beslut har beviljats ersättning för stängning.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Scenografin sätter stämningen – Pia utformar scenmiljöer för teater, film och TV

09.08.2022 | Nyheter
En passion för färg, form och hur man kan förändra stämningen i ett rum med yttre attribut, har alltid funnits hos Pia Enroth, hemma från Korsholm men numera Vasabo. Kombinerat med ett stort teaterintresse var det kanske givet att hon skulle jobba som scenograf. Efter drygt 20 år inom teaterbranschen är Pia numera egen företagare och från första stund har...
Läs mera

Bergö Havsudden är ett unikt stugalternativ i en naturskön havsmiljö

08.07.2022 | Nyheter
Bergö i Malax har länge varit ett populärt ställe för utflykter och villaliv. Nu finns ytterligare alternativ till övernattning i Bergö. Företagaren Torolf West har tre nybyggda stugor som han hyr ut året runt.
Läs mera

Mångsidig advokatbyrå ger råd även på sociala medier

28.06.2022 | Nyheter
Startias långvarige expertpartner Näsman & Båsk är en mångkunnig advokatbyrå. Byrån administrerar inte bara civilrättsliga och straffrättsliga frågor, men också administrativa frågor och har både företags- och privatkunder.
Läs mera

Hållbarhetsarbete på företagsbesök

27.06.2022 | Nyheter
Vöråföretaget Orapac från Oravais producerar förpackningar och har utsett ett eller flera miljömål för sin verksamhet för varje verksamhetsår. Företaget organiserade en hållbarhetseftermiddag för sin personal i torsdags före midsommar. Göran Östberg, VASEKs projektchef för cirkulär ekonomi, och projektchef Tomas Knuts, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, var inbjudna för att prata om hållbarhet och leda en diskussion om hur hållbarhet kan...
Läs mera

Sommarbusstrafiken fortsätter runt om i tre kommuner även under den kommande sommaren

17.06.2022 | Nyheter
Förra sommaren genomfördes i samarbete med Vasaregionens Utveckling VASEK och Visit Vasa lanseringen av sommarbussen dvs. en gemensam transport till de mest populära besöksmålen i vår region. Projektet, som fick finansiering från arbets- och näringsministeriet, hade som mål att inleda en pilot för att öka antalet besökare till de olika företagen och besöksmålen på ett mer miljövänligt sätt.
Läs mera

Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

16.06.2022 | Nyheter
Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.
Läs mera

Företagsrådgivare anträffbara även i kommunhuset – boka alltid tid på förhand

15.06.2022 | Nyheter
Via online-bokningskalendern kan du boka möte, videomöte eller telefontid med en företagsrådgivare till en tidpunkt som passar dig.
Läs mera

Besökscentret Meteoria fick utmärkelsen som grön föregångare

14.06.2022 | Nyheter
Besökscentret Meteoria fick status som föregångare för hållbar utveckling och STF Sustainable Travel Finland -certifikatet. Meteorian som attraktion är den första STF-föregångaren inom Visit Vaasas område och bland de första i hela landet. STF-utmärkelsen beviljas på basen av olika miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska kriterier. Utmärkelsen kan sägas vara en belöning för det systematiska arbete som man målmedvetet genomfört kring besökscentret...
Läs mera