Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd – till vem, hur och vem hjälper till?

06.05.2021

brooke cagle RnDGGnMEOao unsplash

Ansökningen för ersättning för stängning börjar 12.5

Kostnadsstödet ansöks via Statskontorets elektroniska ansökningskanal (e-tjänsten).

Ansökningstiden för kostnadsstöd är från 27 april till 23 juni 2021 kl. 16.15 (observera tiden!). Stödperioden för kostnadsstödet är 1.11.2020–28.2.2021.

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat på grund av coronapandemin och som därför har svårigheter att klara sig av svåranpassade löne- och andra kostnader. Målet med kostnadsstödet är att stödja företagens kontinuitet i den av coronapandemin orsakade svåra situationen.

Till vem?

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronapandemin och som därför har svåranpassade, till stödperioden (1.11.2020–28.2.2021), relaterade löne- och andra kostnader. Kostnadsstödet innehåller även ensamföretagarstödet som hör till ensamföretagare.

Ansök kostnadsstöd om

  • företagets egen omsättning har minskat med mer än 30 % jämfört med jämförelseperioden
  • företaget har minst 2 000 euro i kostnader för stödperioden
  • företaget har ett FO-nummer

Utöver företagets egen omsättning bedömer Statskontoret minskningen av intäkterna i företagets bransch, liksom i tidigare ansökningsomgångar. Om branschens omsättning har minskat med minst 10 % under stödperioden får företaget ansöka om kostnadsstöd utan ytterligare motivering, om övriga villkor för stödet är uppfyllda.

Statskontoret berättar att företag som inte omfattas av branschbegränsningen kan ansöka om stöd genom att motivera att den minskade omsättningen beror på pandemin. I båda fallen ska sökanden uppfylla de övriga villkor för beviljande av stöd som fastställs i lag.

Hur ansöker man?

Kostnadsstöd ansöks i Statskontorets elektroniska ansökningskanal. Ansökningskanalen hjälper kunden att fylla i ansökan. Du kan också spara din ansökning som ett utkast och fortsätta att fylla i ett senare skede. Inga bilagor krävs för ansökan.

Varifrån får man hjälp?

Om du har frågor om kostnadsstödet och hur du ansöker om det, boka en tid hos företagsrådgivare. VASEKs företagsrådgivare hjälper företag i Vasaregionen avgiftsfritt att ansöka stödet och med andra företagets utmaningar.

Ersättning för stängning

Ansökningen börjar 12.5.2021. Ersättning för stängning ska sökas inom fyra månader från stängningen av kundlokalerna. 

Ersättning för stängning är ett stöd till företag som varit tvungna att stänga verksamhetsstället på grund av gällande lag och myndighetsbestämmelser. Till stödet berättigade företag är förplägnadsverksamhet samt t. ex gym, simhallar och inomhuslekparker. Ersättning för stängning är tänkt till mikro- och småföretag som sysselsätter under 50 anställda. Till stora företag är ett skilt stöd under beredning och tidplan samt övriga detaljer för den specificeras senare.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Vi söker en visstidsanställd informatör-översättare (vikariat)

12.05.2021 | Nyheter
Du behärskar finska, svenska och engelska och har erfarenhet av att översätta olika slags texter. Av din arbetstid går cirka hälften till översättnings- och språkgranskningsuppgifter, huvudsakligen finska-svenska, men även svenska-finska och finska-engelska. Du deltar i genomförandet av VASEKs och Vasaregionens kommunikation, så vi hoppas att du är bra på att skriva såväl pressmeddelanden som webbtexter och artiklar.
Läs mera

Att lyssna på ungdomar – Sökande efter attraktion och hållningskraft

07.05.2021 | Nyheter
Vasa är sett till gatubilden en ungdomlig stad och faktiskt Finlands största studentstad i relation till dess befolkning. Så många som en av fem av dem man möter på gatan är universitetsstuderande. – När man lägger till ett internationellt energiteknologikluster med 160 företag och en ständig brist på sakkunniga i ekvationen behöver man inte fundera varför ett av de viktigaste...
Läs mera

Företagarivern ökade – 56 % ökning i antalet företag som grundats med hjälp av Startia

06.05.2021 | Nyheter
Grundandet av nya företag via Nyföretagarcentralerna har varit livligare än väntat sedan förra sommaren. Under januari-mars i år grundades sammanlagt 64 nya företag via Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, jämfört med 41 förra året. Antalet nystartade företag ökade alltså med hisnande 56 procent.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

06.05.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd – till vem, hur och vem hjälper till?

06.05.2021 | Nyheter
Ansökningstiden för kostnadsstöd tre börjar den 27 april. Kostnadsstödet ansöks via Statskontorets elektroniska ansökningskanal (e-tjänsten).
Läs mera

Vasa efterlyser den lyckligaste människan i världen – de tre lyckligaste får Maria Veitola på besök

05.05.2021 | Nyheter
Vasa, som strävar efter att bli världens lyckligaste stad, söker den lyckligaste människan i världen för att göra känt hemligheterna till ett lyckligt liv. Medbjuden på upptäcktsresan är även mediepersonen Maria Veitola, som kommer att fördjupa sig i kandidaternas levnadshistorier och lyckoelement i en videoserie som hon gör för Vasa.
Läs mera

Husdjursgården bjuder på mys och umgänge

04.05.2021 | Nyheter
Alla som någon gång umgåtts med djur vet hur givande och lugnande det kan vara. På Aava Kertun Kotitila, husdjursgården som Anna Salmi och hennes familj driver i Södra Vallgrund, sker umgänget med stor respekt för både djur och natur.
Läs mera

Två nya för hela Kvarkenregionen betydelsefulla projekt fick finansiering

30.04.2021 | Nyheter
Med Kvarkenrådet i spetsen har Kvarkenregionen i ett brett partnerskap beviljats finansiering för två betydelsefulla projekt som ligger i tiden i och med nyheterna som lanserats de senaste veckorna.
Läs mera