Nya företag startas aktivt – Nyföretagarcentralerna i Finland rf. uppmuntrar också till ägarskiften

08.11.2021

097A2004

Under perioden januari–september grundades det sammanlagt 150 nya företag med hjälp av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, vilket var 6 % mer än under motsvarande period i 2020. Att starta företag från noll är fortfarande det vanligaste sättet att bli företagare, men Nyföretagarcentralerna i Finland rf. uppmuntrar också att överväga som ett alternativ att ta över ett fungerande företag.

Redan 682 blivande företagare har under år 2021 besökt Startias startrådgivning, vilket redan nu är mer än under hela 2020 (583 kunder). Blivande företagare har fått startrådgivning vid nästan 1 000 möten i år.

– Startrådgivning ges vid personliga möten på vårt kontor, i videomöten, per telefon och e-post. Kunderna kan själv välja hur de vill träffa företagsrådgivaren. På grund av coronaviruset ökade naturligtvis antalet videomöten, och vi tror att de kommer att fortsätta att hållas mycket, nu när alla har tagit det berömda digitala språnget, ler Startias direktör Tommi Virkama.

Under januari–september grundades det i Finland totalt 4 996 företag med hjälp av nyföretagarcentralerna runtom i Finland. Detta är 18 procent fler än under motsvarande period i fjol, och 3 procent mer än 2019, det vill säga före coronapandemin.

Nyföretagarcentralerna kan föra samman de som tänker sälja företagsverksamhet och de som planerar att starta eget

I hela Finland blev bara ett fåtal procent av de kunder som kom till rådgivning företagare genom ett ägarskifte.

– Företagandet i Finland börjar fortfarande mycket ofta med det att man har sin egen idé och kommer till företagsrådgivningen först då idén redan är ganska väl genomtänkt. Jag önskar att det att man fortsätter ett fungerande företag skulle allt oftare vara ett alternativ. Att köpa ett företag kan vara en smidig väg att bli företagare, säger vd för Nyföretagarcentralerna i Finland (SUK ry) Susanna Kallama.

VASEKs ägarskiftesrådgivning har haft 146 kunder under 2021. Företagsköp har varit ämnet i möten med 62 kunder. Några av dessa har varit nya företagare.

– Vi företagsrådgivare gör tätt samarbete, så information om de som tänker sälja sitt företag eller köpa ett företag sprids väl. Vi försöker alltid hjälpa företag att hitta en efterträdare för att hålla verksamma och framgångsrika företag i regionen, säger Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster på VASEK.

Enligt den nyligen publicerade ägarskiftesbarometern finns det 74 000 företagare över 55 år i Finland och mer än hälften av dem avser att avstå från sin affärsverksamhet senast 2024. Enligt rapporten hotar nedläggningen 25 000 företag under de närmaste åren. Att hitta efterträdare är den största utmaningen.

 ‹ Gå till "Nyheter"

FREYR har lämnat in miljökonsekvensbedömningsprogrammet för den planerade battericellsanläggningen

27.01.2022 | Nyheter
FREYR Batterys cellfabriksberedning är Finlands första stora cellprojekt, och vi är mycket glada över att förberedelserna har kommit fram till detta stadium.
Läs mera

Stadslogistik som föremål för studie i Jaakko Hakalas avhandling

27.01.2022 | Nyheter
Ingenjör Jaakko Hakalas avhandling inom examensprogrammet för logistik, Framtiden för stadslogistik och eltrafik i Vasa, slutfördes i slutet av 2021. Hakala, född i Vasa, studerade vid Satakunta yrkeshögskola och fokuserade sin forskning på att utforska de framtida möjligheterna för stadslogistik och eltrafik i Vasa.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

27.01.2022 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Då företaget växer och den första arbetstagaren ska anställas

26.01.2022 | Nyheter
Att anställa den första arbetstagaren är ett nästan lika stort steg för företagaren som att starta själva företaget. Därför känns det ofta skrämmande och anställningsbeslutet övervägs noggrant och ur många synvinklar. Som sig bör!
Läs mera

Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem

20.01.2022 | Nyheter
Future Cleantech Solutions projektet har genomfört en analys av hur regionens små och medelstora företag kan bli en del av den förväntade vätgasekonomin i framtiden.
Läs mera

Berättelser ur verkliga livet i 30 år - historiens vingslag och nya vindar i Startias kanaler

19.01.2022 | Nyheter
Startia har erbjudit nyföretagstjänster i Vasaregionen redan i 30 år. Större festligheter planeras till tidpunkten kring Startias verkliga födelsedag och den nationella Företagardagen i september, men tanken är att jubileet uppmärksammas under hela 2022 i våra sociala mediekanaler.
Läs mera

En av Europas första anodmaterialfabriker inom batteriindustrin planeras i Vasa

11.01.2022 | Nyheter
Finska Grafintec Oy och indiska Epsilon Advances Materials har gjort en tomtreservering på GigaVasa-området och ingått ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Vasa stad om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa.
Läs mera

Antalet kunder ökade betydligt före Startias 30-årsjubileumsår

10.01.2022 | Nyheter
Startia firar sitt 30-årsjubileumsår i 2022. Nyföretagscentrumet, som grundades 1992 och blev en del av Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs verksamhet 2008, har träffat över 10 300 blivande företagare och har hjälpt och stött skapandet av mer än 4 500 nya företag i Vasaregionen.
Läs mera