Projektet Botnia Marketing deltog, tillsammans med representanter från regionens turismnäring, i en workshop i Umeå den 26.3.2014. Tillfället riktade sig till bland annat mötesarrangörer från Umeå universitet och Landstinget i Västerbotten.

Enligt Botnia Marketings projektchef Peter Källberg var workshoppen relativt liten, vilket betydde att antalet platser för utställare var begränsat.
- Det var roligt att vi ombads att delta som utställare. Jag hade med material från regionen och pratade mycket om de mötesmöjligheter som vår region erbjuder. Överlag fick jag en känsla att svenskarna blivit mera medvetna om förändringen i färjetrafiken och de är nyfikna att besöka Österbotten igen. Någon hade redan varit över, och flera hade planerat in ett besök inom när framtid, menar han.

Regionens representanter fick svara på frågor om möteslokaler för både mindre och större evenemang. Källberg är säker på att Österbotten kommer att få fler mötesgäster från Sverige i fortsättningen.
- Workshoppens besökare planerade även privata besök och speciellt Vasaregionens sommaraktiviteter engagerade dem. Skärgården verkade intressera speciellt mycket, men jag fick också svara på frågor till exempel om vad regionen erbjuder för aktiviteter för barnfamiljer. Och idag skickade jag mera information om olika långlopp, som maraton- och cykellopp, som arrangeras här och som en besökare ville veta mera om, avslutar Källberg.

 

‹ Gå till "Nyheter"