vinkkivitonen kehittaminen 640px

  • Var medveten om vad det är du vill nå med utvecklingen. Ett ypperligt tillfälle för utveckling är olika brytningsskeden, exempelvis ett kommande ägar- eller generationsskifte. Kom ihåg att du ibland måste fatta också otrevliga beslut. Saker som drar ut på tiden tenderar också att bli mera komplicerade.
  • Skaffa utomstående och objektiv expertis för en nulägesanalys i ditt företag och för att kunna identifiera behoven. Med egna ögon ser du inte allt. Det är inte dyrt att anlita utomstående hjälp och det finns offentliga bidrag att söka. Det lönar sig också att ta till vara högskolestuderandenas kompetens exempelvis för marknads- och kundundersökningar. I aktiebolagens styrelser behövs också ifrågasättare som bryter ner invanda mönster. Nytt skapar man med fördomsfrihet.
  • Var beredd att satsa på försäljning och marknadsföring: se dem som en investering och inte som en utgift. Det är sällan den bästa produkten som vinner på marknaden utan den som övertyger kunden bäst. Hjälp och stöd finns att få för produktifiering och för utveckling av marknadsföringen!
  • Nätverka, samarbeta och skaffa dig mer kunskap. Om din företagsverksamhet är beroende av några enstaka kunder, skaffa fler som stöd för verksamheten och för att minska beroendet. Träffar med andra företagare är guld värda och i Vasaregionen råder det ingen brist på utbildningsmöjligheter för företagare.

Utveckling är en kontinuerlig process. Ha en tro på framtiden och kom ihåg att det kommer en ny dag efter idag. Sakta och väl slår ingen ihjäl!
Behöver du råd om hur du kunde utveckla ditt företag? Boka tid till gratis företagsrådgivning på nätet eller per telefon, 06 317 76 00. Våra företagsrådgivare stöder företagare under företagets hela livscykel, alltid konfidentiellt och avgiftsfritt!

 

Antti Alasaari
Antti Alasaari
Företagsrådgivare
+358 44 512 6613
Nya företagare, landsbygdsföretagande Kyrolandet

‹ Gå till "Nyheter"