Företagsrådgivaren tipsar: företagsutveckling är en kontinuerlig process

17.07.2019

vinkkivitonen kehittaminen 640px

  • Var medveten om vad det är du vill nå med utvecklingen. Ett ypperligt tillfälle för utveckling är olika brytningsskeden, exempelvis ett kommande ägar- eller generationsskifte. Kom ihåg att du ibland måste fatta också otrevliga beslut. Saker som drar ut på tiden tenderar också att bli mera komplicerade.
  • Skaffa utomstående och objektiv expertis för en nulägesanalys i ditt företag och för att kunna identifiera behoven. Med egna ögon ser du inte allt. Det är inte dyrt att anlita utomstående hjälp och det finns offentliga bidrag att söka. Det lönar sig också att ta till vara högskolestuderandenas kompetens exempelvis för marknads- och kundundersökningar. I aktiebolagens styrelser behövs också ifrågasättare som bryter ner invanda mönster. Nytt skapar man med fördomsfrihet.
  • Var beredd att satsa på försäljning och marknadsföring: se dem som en investering och inte som en utgift. Det är sällan den bästa produkten som vinner på marknaden utan den som övertyger kunden bäst. Hjälp och stöd finns att få för produktifiering och för utveckling av marknadsföringen!
  • Nätverka, samarbeta och skaffa dig mer kunskap. Om din företagsverksamhet är beroende av några enstaka kunder, skaffa fler som stöd för verksamheten och för att minska beroendet. Träffar med andra företagare är guld värda och i Vasaregionen råder det ingen brist på utbildningsmöjligheter för företagare.

Utveckling är en kontinuerlig process. Ha en tro på framtiden och kom ihåg att det kommer en ny dag efter idag. Sakta och väl slår ingen ihjäl!
Behöver du råd om hur du kunde utveckla ditt företag? Boka tid till gratis företagsrådgivning på nätet eller per telefon, 06 317 76 00. Våra företagsrådgivare stöder företagare under företagets hela livscykel, alltid konfidentiellt och avgiftsfritt!

 ‹ Gå till "Nyheter"

61 företag till salu – skulle din företagarkarriär kunna starta med ett färdigt företag?

17.02.2020 | Nyheter
Årligen besöker över 500 kunder Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia för att starta eget. Vid Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs ägarskiftesrådgivning däremot hjälptes förra året cirka 107 olika företag med företagsköp, det vill säga med försäljning av företag.
Läs mera

Hankkeet ja kaikki muut turhuudet

14.02.2020 | Nyheter
Välillä sekä minä että muut kehittämishankkeiden parissa työskentelevät saamme kuulla kommentteja hankkeiden tyhjänpäiväisyydestä tai siitä, miten rahaa laitetaan turhuuteen erilaisissa projekteissa. Ja usein kritisoija on se, joka ei – kutsuista huolimatta – koskaan osallistu hankkeen rahoituksella järjestettyihin maksuttomiin tapaamisiin, koulutuksiin, seminaareihin tai muuhun toimintaan, joka on suunniteltu juuri hänen toimialansa yrittäjiä varten.
Läs mera

Lättföretagandets popularitet syntes även i nyföretagarcentralerna

14.02.2020 | Nyheter
Nyföretagarcentralerna betjänade under år 2019 cirka 14 000 kunder som funderade på företagande och ungefär hälften av dem bestämde sig för att starta eget, precis som under de senaste åren. Både nationellt och i Vasaregionen framträdde särskilt två fenomen: lättföretagandets popularitet samt invandrarnas intresse för företagande.
Läs mera

Klimatfrågor mer framträdande på EnergyWeek

12.02.2020 | Nyheter
Arrangemangen för Vaasa EnergyWeek är i det mest intensiva skedet, och registreringen för energibranschens spetsevenemang i Vasa stadshus 16–19 mars öppnades i början av året. Eventet förväntas locka över 4 600 deltagare.
Läs mera

Hav, energi, passion – den perfekta gåvan för samarbetspartner

07.02.2020 | Nyheter
Vad kan man ge som present för en företagsgäst eller samarbetspartner? Gåvan kan inte vara någonting att dricka eller sådant som annars är svårt att ha med sig i flygplanet. Gåvan borde vara någonting från Vasaregionen och lokalt, men någonting som passar för alla. Den får inte föråldras i lagret, för man måste ju ha dem alltid tillgänglig, även för...
Läs mera

Comtec investerade i förnyad maskinpark

04.02.2020 | Nyheter
Utveckling och uppdatering av företagets maskinpark är något som inom många branscher kräver stora investeringar. Kaj Wik, ägare till bland annat företaget Comtec SMD Technique Oy Ab, stod inför en sådan process under fjolåret och vände sig till VASEK för att få hjälp när det var dags att fylla i ansökningarna för investeringsstöd.
Läs mera

Förbered dig på allt, fixa dina dokument i skick

27.01.2020 | Nyheter
Överraskande sjukdomsattack, skilsmässa, reklamationstvist med en kund, meningsskiljaktigheter inom bolaget. Jobbiga situationer, och dem kan man ju inte alltid helt undvika. Men man kan och det lönar sig att förbereda sig för dem på bästa möjliga sätt. Med hjälp av en expert.
Läs mera

Elisa Havusela ny ägare till Disponentservice Hissa Ab

24.01.2020 | Nyheter
Vid årsskiftet gjordes ett länge planerat och väl förberett ägarbyte vid vasaföretaget Disponentservice Hissa Ab, som grundades 1983. Ägaren Juha Hissa, som drivit företaget i 20 år, överlät då ägandet till Elisa Havusela, och fortsätter själv som deltidsanställd.
Läs mera