Företag med ekonomiska svårigheter – bli inte ensam!

28.05.2019

Antti 300pxFöretagets fakturor hopar sig och du klarar inte av att betala dem innan förfallodag. Det är oftast det första tecknet på att företagets ekonomiska situation är bekymrande. Något måste göras. Nu, och inte först senare.

När man i det här skedet tar tag i saken och inte sätter huvudet i sanden, kan man ännu göra mycket till förmån för företaget. Tillsammans med en företagsrådgivare kan företagaren granska företagets kostnadsstruktur och leta efter besparingsmål. Med somliga borgenärer kan man komma överens om att förlänga betalningstider.

Man kan också undersöka om företaget har egendom, såsom fastigheter, maskiner eller material som inte är nödvändiga för verksamheten och som man kunde sälja för att få pengar i kassan. Är lagret för stort? Skulle det hjälpa att skaffa mindre lokaliteter? Det är givetvis också viktigt att fundera varifrån man kunde hitta nya kunder till företaget.

De här åtgärderna berör ju inte endast de företagen som har problem med att betala räkningarna, utan alla företagare har anledning att ta dem i beaktande med jämna mellanrum. Man får inte invagga sig i att det går helt ok.

Det lönar sig nödvändigtvis inte att förlita sig på konjunkturer – speciellt inte nu när det verkar som att de kan ändra väldigt oväntat. Om det går ganska svagt för tillfället och företagaren väntar på att det ska vända inom kort, så kan företaget snart befinna sig i verkliga svårigheter när de ekonomiska förhållandena försvagas.

Varningsklockorna borde ringa när indrivningskostnaderna börjar öka och utsökningen hotar. Ett alternativ är näringsidkarens skuldsanering. Då bör man emellertid hitta en klar orsak till varför det går dåligt för företaget, till exempel att en viktig huvudman avgått. Det måste också finnas något man kan göra för att få verksamheten att bli lönsam igen. Att det gått dåligt redan en tid räcker inte som motivering till att beviljas skuldsanering. När det gäller näringsidkarens skuldsanering, kan skulder avskrivas på tingsrättens beslut. Under medverkan av borgenärerna har företaget möjlighet att sköta sitt och få verksamheten att bli lönsam.

När det gäller andra företagsformer än näringsidkare, kan företagssanering komma i fråga. I vårt nätverk hittar vi de rätta experterna för att hjälpa företagaren. Man måste ta i beaktande att kostnaderna för företagssanering oftast är minst 10 000 euro, vilket betyder att åtminstone så mycket måste finnas i företagets kassa för att saneringen ska kunna påbörjas.

Ekonomiska svårigheter – må de sedan vara personliga eller företagets – är alltid besvärliga. Hos oss får man hjälp till att utreda företagets ekonomiska situation, men företagaren har anledning att söka hjälp när det kommer till det mentala välbefinnandet och den egna orken. När svårigheterna hopar sig för företagaren, har det ofta inverkan på hälsan och hela familjen, eller till och med hela släkten.

Från Takuusäätiös FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen får du hjälp med företagets ekonomiska och betalningssvårigheter av experter inom ekonomi och sanering. Råd och kamratstöd erbjuder också Företagsmentorerna.

Ibland är det även bra att bara ge upp. När man sätter en lapp på luckan och gör en kontrollerad nedläggning av företagsverksamhet, kan företagaren spara pengar och fortare komma vidare i livet. Om detta är ett alternativ värt att beakta, finns det hjälp och stöd att tillgå. Ta kontakt och bli inte ensam med svårigheterna.

Kolumn publicerats på Vaasa Insider 28.5.2019 (på finska)

VASEKs företagsrådgiv-ningstjänster Boka tid hos företagsrådgivare‹ Gå till "Nyheter"

Företagare tror ändå på framtiden – trots den svåra situationen

26.10.2020 | Nyheter
Coronakrisen som drabbade Finland under våren har påverkat alla företag på något sätt. Många företag har stött på stora ekonomiska svårigheter, de allra flesta kämpar framåt, vissa har dragit nytta av coronan, vissa har tvingats av krisen att söka nya möjligheter och utveckla verksamheten. Tjänstesektorerna, särskilt turistsektorn och resebranschen, har drabbats hårdast.
Läs mera

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera