Baggas Bil & Traktor utvidgar och växer

08.03.2021
Anders Bergman

Anders Bergman gjorde sin bisyssla till sin huvudnäring och driver sedan 1994 Baggas Bil & Traktor i Komossa. Här servas och repareras både personbilar, paketbilar, lantbruksmaskiner och jordbyggnadsmaskiner. 

Behovet av service på lantbruksmaskiner ökar då teknologin utvecklas  

Läget mitt ute på landsbygden i Komossa, Vörå, har inte varit något i hinder för utvecklingen vid Baggas Bil & Traktor. Ända sedan Anders Bergman övertog familjens jordbruk 1992 och två år senare startade serviceverkstad i form av en bifirma, har verksamheten vuxit och med den också utrymmena. Sedan några månader tillbaka står den nyaste hallen klar och där servas nu de tyngsta fordonen – lantbruks- och grävmaskinerna.

De båda verksamhetsformerna har idag bytt plats – jordbruket är numera en binäring, medan serviceverkstaden sysselsätter fem personer på heltid. Spannmålsodlingen finns kvar, men produktionsdjuren fick redan 1999 ge plats för en större verkstad och sedan dess har man förstorat sina utrymmen ytterligare – nu senast 2020.

– Jag hade ett brinnande intresse för att skruva med maskiner, och eftersom det fanns kundunderlag blev detta en naturlig utveckling, konstaterar Anders Bergman.

Baggas 4Den nybyggda hallen till höger togs i bruk strax före jul och där servas nu de tyngre maskinerna. Baggas Bil & Traktor utför märkesservice på bland annat Claas, Massey Fergusson samt Deutz-Fahr, och är också auktoriserad serviceverkstad för bland annat Lantmännen Agro och Hankkija.

För varje gång företaget sökt om investeringsstöd, har kraven på ansökningshandlingarna blivit allt högre och började redan för flera år sedan kännas övermäktiga för honom att sköta på egen hand.

– Vi tog hjälp av VASEK första gången 2007 och deras hjälp var avgörande för att det här nybygget skulle bli av.

Behovet av ett eget och större utrymme för servicen av lantbruksmaskiner hade funnits en tid redan.
Även om antalet jordbruk går ner i landet, ökar behovet av maskinservice eftersom service av dagens traktorer och maskiner ofta kräver test- och diagnostikutrustning som en följd av all den elektronik och data de numera innehåller.

Baggas 8I de utrymmen som frigjorts i den äldre verkstaden har man inrättat en hydraulslangslinje med ny utrustning och större lager.

– En modern växtskyddsspruta är fullspäckad med elektronik, förklarar Bergman. Av säkerhetsskäl behövdes också en travers för arbetet – något som inte var möjligt att installera i den äldre hallen där de fyra billyftarna finns.

Byggbeslutet fattades vintern 2020 – innan någon visste vad som komma skulle.

– Visst hann jag tänka ett och annat när pandemin kom och personbilskunderna under ett par veckor minskade drastiskt, men sedan återgick allt till det normala här och vår bransch har tack och lov inte drabbats desto mer, konstaterar Bergman vidare.

Planering, ansökan om bygglov och dylikt skötte de själva om, medan investeringsansökningshandlingarna fylldes i med hjälp av företagsrådgivare Olav Nylund på VASEK.

– Vi kopplade in VASEK direkt i projektet. Även om det inte handlar om någon raketteknik, besitter de en värdefull kunskap – speciellt för mig som nästan har pappersallergi, skrattar Bergman. Man vet att allt blir korrekt direkt och att ansökan inte kommer i retur.

Baggas 5– Vi kopplade in VASEK direkt i projektet. De besitter värdefull kunskap och allt blir rätt från början, säger Anders Bergman.

I januari gjordes slutgranskningen av den 240 m² stora hallen, där även en del ny utrustning finns installerad, och nu ska redovisning och utbetalningsansökan göras för investeringsstödet som man beviljades.

– Även då kommer vi att ta hjälp av Nylund, tillägger Bergman.

Tack vare nybyggnaden har man nu kunnat nyanställa en person och det finns utrymme för fler. Utrymme har nu också frigjorts i den äldre verkstaden, där man inrättat en hydraulslangslinje.

– Det är en form av service som behövs för såväl lantbruksmaskiner som jordbyggnadsmaskiner - det är ofta bråttom när en slang gått av. Då behöver man ha alla komponenter i lager, förklarar Bergman.

Baggas 10Säkerhetsburen för fyllning av traktordäck samt traversen som skymtar längst bort, hör till den nya utrustningen som finns i hallen. På bild Jerker Storbäck.

Framöver kommer man eventuellt också att komplettera verksamheten med en tillbehörsbutik – något som dock ännu är på idéstadiet.

– Det är glädjande när företag trots pandemiläget kan investera och skapa nya arbetsplatser, konstaterar företagsrådgivare Olav Nylund.

– Dylika företag är värdefulla för landsbygden - tjänsterna produceras där de behövs och man skapar sysselsättning i det egna närområdet. Också kunnandet bevaras och utvecklas när verksamheten växer, tillägger han.

 

Text och bilder: Anna Sand

                                                                                                                                                ‹ Gå till "Nyheter"

Johnson Matthey valde Vasa som förläggningsort för en hållbar batterimaterialfabrik

19.04.2021 | Nyheter
Vasa stad och Johnson Matthey har undertecknat ett gemensamt intentionsavtal. Den brittiska aktören inom batterivärdekedjan Johnson Matthey har inlett planeringen av begynnelseskedet för byggandet av en fabrik i Vasa. Syftet är att fabriken ska vara i drift år 2024.
Läs mera

Inga stora förändringar till styrelsen på VASEKs bolagsstämma

15.04.2021 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 15.4.2021 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Hållbarhet kräver val – projekt stöder turismföretag i hållbarhetsarbetet

14.04.2021 | Nyheter
Närmare 50 olika aktörer inom turismnäringen i Kust-Österbotten samlades för två halvdagars coachingevent under påskveckan för att lära sig mera om hållbar turism och Visit Finlands Sustainable Tourism Finland (STF)-program. De väldigt aktuella evenemangen, som ordnades inom ramarna för projektet Hållbart Österbotten, intresserade både företagare och företagsutvecklare ända från Jakobstad till Kristinestad.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

13.04.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Solen skiner i horisonten för Kvarken Ports – ”Spännande saker händer i vår”

12.04.2021 | Nyheter
Hamnbolaget Kvarken Ports, som ägs av Vasa och Umeå, står inför spännande tider. Färdigställandet av det nya passagerarfartyget, Aurora Botnia, närmar sig och framtiden ser även på andra sätt ljus ut.
Läs mera

Ägarskifte kan vara överraskande tungt – Förbered dig i tid även mentalt

09.04.2021 | Nyheter
När en företagare är på väg att ge ifrån sig sitt företag eller inleda en ny karriär med ett nyköpt företag eller som efterträdare till familjeföretaget, är det fråga om en stor förändring som medför mycket arbete, men också mycket att bearbeta på den mentala sidan.
Läs mera

Nya guider för alla parter i ägarskiften

08.04.2021 | Nyheter
Ett planerat ägarskifte-projektet, som förverkligas av VASEK, Concordia och Kristinestads näringslivscentral, har publicerat den 8.4 en serie med fyra guider för alla parter i ägarskiften.
Läs mera

Pandemin gav Emelie en rivstart

07.04.2021 | Nyheter
Uppvuxen i en företagarfamilj, hade målaren och inredaren Emelie Sandelin klart för sig att hon aldrig själv skulle bli egen företagare. Efter sju år som anställd växte sig ändå tankarna på att vara sin egen chef allt starkare och efter uppmuntran från både vänner och arbetsgivare, omvärderade Emelie sitt tidigare uttalande.
Läs mera