Anställningen av första arbetstagaren bör förberedas noga

30.12.2020

pexels nappy 935977

Majoriteten av företagen som grundats med hjälp av Nyföretagscentrum Startia är verksamma inom servicebranschen och merparten har startat som företag som endast sysselsätter företagaren själv, heltid eller deltid.

– Företagare vill ofta först testa huruvida affärsverksamheten är lönsam. Och ifall verksamheten börjar växa, behöver ensamföretagaren förr eller senare förstärkningar. Då är det dags att överväga att anställa en utomstående person i företaget eller alternativt externalisera vissa funktioner, berättar Startias direktör Tommi Virkama.

Att anställa den första arbetstagaren är ett stort beslut som man bör förbereda noga. Företagaren blir samtidigt arbetsgivare och får helt nya förpliktelser.

– Att anställa den första arbetstagaren är ett nästan lika stort steg för företagaren som att starta själva företaget. Därför känns det ofta skrämmande och anställningsbeslutet övervägs noggrant och ur många synvinklar. Som sig bör! säger Virkama.

Ekonomiskt innebär anställningen av en arbetstagare ett stort steg, speciellt i små företag. Vid sidan av lönen tillkommer dessutom bikostnader och övriga indirekta kostnader, som till exempel arbetshälsovård, utbildningar, arbetsutrustning och -kläder samt lämpliga personalutrymmen.

– Den nya arbetstagaren måste kunna bidra med ökad omsättning för företaget och skapa ett tilläggsvärde för företagets verksamhet, t.ex. kunskap eller kundnätverk, som företagaren själv inte besitter. Företaget ska redan innan arbetstagaren anställs ha tillräckligt med arbete för två och övergångsskedet innan arbetstagaren anställs kan således vara rätt så ansträngande för företagaren.

Inför en anställning ska man enligt företagsrådgivare Antti Alasaari fundera över vilken typ av kunskap och vilka egenskaper man kunde ha nytta av i företaget eller som motsvarar efterfrågan på marknaden. Även personkemin mellan företagaren och den blivande arbetstagaren ska fungera.

Då man planerar att anställa en arbetstagare lönar det sig att kontakta en företagsrådgivare som kan hjälpa till med att gå igenom till exempel vilka stödformer som lämpar sig för anställning av arbetstagare. Det lönar sig också att komma ihåg att via TE-byrån eller läroanstalter är det möjligt att få praktikanter inom olika områden.

–  Visst, det tar tid att vägleda en praktikant eller ett framtida proffs som ännu lär sig om branschen, men då lär man känna personen väl och kan skola denne till en kompetent anställd som är exakt lämplig för företagets behov, påminner Alasaari.

Företagsrådgivarens bästa råd när man anställer den första arbetstagaren

  1. Förbered dig noggrant. Gå noga igenom kostnaderna som arbetstagaren orsakar. I praktiken måste företagets omsättning nästan fördubblas för att det ska vara ekonomiskt lönsamt att anställa. På nätet finns det olika räknare som man kan använda för att räkna ut den totala kostnaden för en anställning, till exempel palkkaus.fi.
  2. Ta reda på arbetsgivarens förpliktelser och skyldigheter. Arbetstagaren ska enligt lagen få sin avtalsenliga lön inom utsatt tid och arbetsgivaren ska sörja för arbetarskyddet och arbetstillsynen, ordna företagshälsovård, behandla arbetstagaren rättvist och främja dennes arbetsprestation samt professionell utveckling.
  3. Rekrytering är en investering. Det är dock värt att tänka på rekrytering av ytterligare arbetskraft som en investering i framtiden, eftersom den gör det möjligt för företaget att växa.
  4. Vet vad du gör när du rekryterar. Det är viktigt att du lyckas med rekryteringen och får bästa möjliga medarbetaren för ditt företag. Be om hjälp från experterna på TE-byrån. De ger avgiftsfri rådgivning gällande rekryteringsprocessen och arbetsgivarens förpliktelser. Kom alltid ihåg att dra nytta av prövotiden!

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.01.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Circle's Edge lockar företag som vill bli mera cirkulära och koldioxidneutrala

20.01.2021 | Nyheter
Under året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.
Läs mera

Ansökan för andra omgången av kostnadsstödet har inletts – förbered dig noggrant innan du ansöker

20.01.2021 | Nyheter
Den andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnadsstödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent till följd av coronaviruset.
Läs mera

TietyEVRY utvidgar sin verksamhet i Vasa – omkring 160 nya arbeten

19.01.2021 | Nyheter
TietoEVRY julkaisi 13.1.2021 tiedotteen IT-tukipalveluidensa yhtenäistämisestä osana TietoEVRYn integraatiota. Vaasan seudulle tämä tarkoittaa hienoja uutisia, sillä muutoksen myötä TietoEVRY laajentaa Vaasan toimintaansa ja avaa kaupunkiin uuden IT-tukipalveluiden yksikön suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden palvelemiseksi.
Läs mera

Företagare, svara på enkäten om kontinuitetsplanering

18.01.2021 | Nyheter
Studerande Ben Wahlberg från Svenska handelshögskolan gör för sin pro gradu-avhandling en enkät för finländska företag om kontinuitetsplanering.
Läs mera

Utveckla, förfina och förbättra – Expertens bästa råd för att starta en webbutik

14.01.2021 | Nyheter
Webbutiker är dagens melodi: år 2019 handlade finländarna för cirka 3,3 miljarder euro på nätet. Man får undra vad som är coronaårets 2020 siffra. Men hur ska en företagare gå till väga med att starta en webbutik? Webcores sakkunnig Joakim Östman gav sina bästa tips på Nyföretagscentrum Startias webbinar den 12 januari.
Läs mera

Företagen behövde råd och stöd under coronaåret 2020 – VASEKs kundantal fördubblades

13.01.2021 | Nyheter
Coronaåret 2020 var naturligtvis utmanande för företagen, vilket återspeglades genast från och med mars 2020 i Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning. Företagens utmaningar, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som coronan orsakat ökade företagsrådgivningsvolymen anmärkningsvärt.
Läs mera

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

11.01.2021 | Nyheter
När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.
Läs mera