Ägarbyte är som en kamp, man bör vara väl förberedd

01.11.2017

IMG 4171 yleiso webÄgarskifteskvällen, som arrangerades den 31.10. inom ramen för projektet Ett planerat ägarskifte, lockade 80 deltagare till Villa Sandviken för att höra expertföreläsningar om olika aspekter av ägarskiftet.

EY:s Ilkka Puikkonen underströk, att det viktigaste steget i företagsköpsprocessen är undertecknande av sekretessavtal och uppnående av ömsesidigt förtroende:

– När de köpslående handelsparterna har åtagit sig tystnadsplikt, kan försäljaren konfidentiellt berätta även relevant information för köparen.

IMG 4150 EY webKristian Berg (i bilden på vänster) från EY påminde om att priset på företaget ofta lever under processens gång:

– Företagets rätta pris är alltid den summan, som köparen och säljaren tillsammans kommer överens om. Ett företag, som ingen vill köpa, har inte heller något värde. Därför kan även för högt utgångspris vara ett problem. Köparen kan dra sig tillbaka, om hen inte lyckas få finansiering, eller konstaterar att efter återbetalning av lånet är företagets intäkter otillräckliga för att täcka den nya ägarens försörjning.

Enligt Nordeas enhetsdirektör Annamari Malm kan man inte använda för mycket tid för en noggrann planering och tillhandahållande av finansieringen när det gäller företagsköp.

– Man måste kunna läsa finansiella rapporter och här bör man även dra nytta av expertråd. Kombinationen av Finnvera-lån och banklån vid betalning av inköpspriset är en hållbar lösning för de flesta, men företagaren bör också ha koll på företagets förväntade avkastningar, så att det lämnar kvar pengar att leva på även efter återbetalning av lån och räntekostnader.

Malm påpekade också att försöka reflektera över situationen inom branschen där företaget är verksamt i. Har företaget verkligen möjligheter för framgång när världen förändras?

IMG 4164 elo lahikuvaSatu Saulivaara (i bilden på vänster) från Arbetspensionsbolaget Elo berättade för publiken om pensionssystemet och påpekade att även om pensionsåldern beror på födelseår, kan företagaren dock själv besluta tidpunkten för sin pension:

– Man kan också ta ut partiell pension, antingen som förtida ålderspension eller efter att ha nått pensionsåldern. Det vore ju bra om den gamla företagaren fortsätter exempelvis som expert även efter företagsköpet.

Enligt Saulivaara kan man ansöka om pension så sent som två veckor före önskad tidpunkt för sin pension, men själva ägarskiftesprocessen bör man naturligtvis inleda mycket tidigare!

Ägarskifteskvällen avlsutades med Risto Waldens omfattande föreläsning om en kritisk granskning av bokföringsrapporter. Han påpekade att ett ägarskifte är som en kamp, som man börjar med först efter en noggrann planering och förberedelser:

Ett företagsköp bygger på förtroende, och köparen backar säkert av den minsta misstanken om att bolagets redovisning inte har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Dock är balansräkningen inte den absoluta sanningen om företagets verksamhet, utan fungerar mera som en utgångssiffra. Efter ett sekretessavtal kan säljaren ge köparen noggrannare information om företagets situation.

– Bokslutet måste alltså kunna tolkas kritiskt. Desto längre ned sista raden finns i balansräkningen, desto lättare är det att ändra summan till kontanter. De övre raderna av balansräkningen utgör egendomen, vilken är avsedd för användning, såsom utrustning. Även finansiellt sunda företag kan tillfälligt vara insolventa.

– Inga köpeavtal får ingås, om köpbeslutet baserar sig enbart på bokslutsinformation, eftersom det alltid måste kompletteras även med de verkliga kostnaderna. Den viktigaste frågan är ägarens lön, som är företagets viktigaste produktionsfaktor. Lagen tvingar inte att ta ut lön, så företagarens verkliga arbetsinsats syns inte i bokföringen.

P2250113 walden webWalden gjorde en grundlig genomgång av de olika sätt att ta hand om ägar- eller generationsskifte och dess inverkan på skattemässiga följder förutom för den som avstår men även för efterföljaren.

– Processen måste börjas i tid, till exempel är det klokt att omvandla en enskild firma till ett aktiebolag i god tid före köpet eller generationsskiftet. Det lönar sig att också i god tid ta reda på om det går att få skattelättnader vid generationsskiftet. Dock måste man få minst en andel på 10 % och åta sig att fortsätta affärsverksamheten i fem års tid.

– Men här räcker det att efterföljaren fungerar som en medlem i styrelsen, och kan alltså fortsätta i sitt dagliga arbete efter förändringen.

På samma sätt har förbehåll för besittningsrätten en ansenlig betydelse i beskattningen :

– Dessutom, den som ger över företaget skall kunna leva också efter generationsskiftet. Att förbehålla sig besittningsrätten till dividend och avkastning kan vara en bra lösning.

Walden betonade att särskilt beakta det faktum, att beskattningen är sällan ett problem, men att hitta den rätta efterföljaren kan bli svårt.

Tillställningens material

Börja i tid - En guide för ägar- och generationsskiften i företag

Boka en tid till ägarskiftesrådgivningen

 

[contact_member,name=Sari Saarikoski,id=17,details=Name]

lippu ja tunnuslause svenska 300px

ELY LA03 Logo SV B3 RGB 200px 72dpi

 ‹ Gå till "Nyheter"

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle...
Läs mera

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.
Läs mera

Garnbutiken och studion fick nya lokaler på några dagar

13.11.2023 | Nyheter
Ibland faller pusselbitarna på plats utan extra ansträngning. Detta var vad som hände i höst: Esa Siltaloppi, fotograf som ägde en lokal i hörnet av Långviksgatan och Verkstadsgatan, tog kontakt med VASEKs VD Stefan Råback och bad om tips på företag som kanske skulle vara intresserade av lokalen som blivit ledig.
Läs mera

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare.
Läs mera

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera