Laihian Autokoulu1 wwwAntti Holappa on pyörittänyt Kyrönmaan ainutta autokoulua Laihian Autokoulua vuodesta 2005 lähtien. Yrityksellä on toimipiste myös Isossakyrössä.

Autokouluala on käynyt läpi suuria muutoksia viime vuosikymmenten aikana – muutoksia jotka vaikuttavat sekä yritysten investointitarpeisiin että tuloihin. Antti Holappa on toiminut autokouluyrittäjänä vuodesta 2003 lähtien ja on nähnyt sekä hyvät että huonot puolet.

Holappa kouluttautui liikenneopettajaksi vuonna 1997, ja hänellä on taustallaan myös lääkintävahtimestarin koulutus. Hän työskenteli autokoulussa viisi vuotta ennen kuin perusti oman yrityksen yhdessä kollegan kanssa ja käynnisti autokoulun, jolla on toimintaa sekä Laihialla että Vaasassa. Vuodesta 2005 lähtien hän on vetänyt Laihian Autokoulua, joka on laajentanut toimintaansa sittemmin myös Isoonkyröön.

– Minun aikanani alalla on tehty useita uudistuksia – muun muassa mopokortista tuli pakollinen. Suurin uudistus tapahtui viime kesänä ja toi mukanaan sen, että B-ajokortin hinta tippui 40 prosenttia, Holappa kertoo.

Laihian Autokoulu4 www
Pimeän- ja liukkaan kelin ajon opettamiseen tarkoitettu ajosimulaattori on nykyään välttämätön autokoulussa. Antti Holappa investoin simulaattoriin jo vuonna 2016 ja hän sai siihen Leader Yhyreksen myöntämän investointituen.

Ajotuntien vähimmäismäärää pienennettiin, ja se koskee sekä teoriaa että käytännön harjoituksia. Samanaikaisesti ajokokeen läpäisyn rimaa nostettiin. Kotona opetusluvalla tapahtuvaa opetusta helpotettiin samanaikaisesti, ja niin kutsutut toinen ja kolmas vaihe opetuksessa tippuivat kokonaan pois.

Myös vaatimukset niin kutsutulle riskiajamiselle – ajamiselle pimeässä ja liukkaalla – ovat muuttuneet, ja nykyään autokoululla on oltava ajosimulaattori, jonka avulla nämä molemmat voidaan suorittaa.

– Asiakkaalla on nykyään oikeus valita, haluaako hän suorittaa liukkaan kelin ajonsa simulaattorissa vai ajoharjoitteluradalla Vaasassa, Holappa kertoo.

Hän investoi ajosimulaattoriin jo vuonna 2016 ja sai silloin apua investointituen hakemiseen VASEKilta ja yritysneuvoja Antti Alasaarelta. Nykyisin he ovat yhteydessä myös Laihian Yrittäjien toiminnan tiimoilta, sillä Holappa on ollut yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana vuodenvaihteesta lähtien.

– Yrittäjäyhdistys tekee läheistä yhteistyötä VASEKin kanssa, ja kaima Antti on aktiivinen ja kokenut yrittäjä, jonka kanssa on helppo tehdä yhteistyötä, Alasaari toteaa.

Laihian Autokoulu11 wwwHolappa käynnisti autokoulun ohella viime syksynä kuljetustoiminnan minibussilla, jonka kyljessä komeilee nimi Nuuca Line.

Merkkinä yrittäjyydestä on myös Holapan sivutoimi, jonka hän aloitti lokakuussa nimellä Nuuca Line.

– Hankin liikenneluvan, ja nyt voin tarjota kuljetuksia jopa 20 henkilön ryhmille, Holappa kertoo.

Samanaikaisesti hän pitää autokoulun kustannukset alhaalla – pitkästi alalla tapahtuneen digitalisaation ansiosta.

– Teoriatunnit tapahtuvat nykyään verkossa, emmekä tarvitse enää opetustiloja tai teoriaopettajaa. Hallinnolliset tehtävät hoidan myös itse.

Holappa on vakuuttunut siitä, että autokoulujen palveluita tullaan tarvitsemaan myös jatkossa, täytyy vain sopeuttaa toimintaa kehityksen mukaan.

– Huolimatta siitä haluaako vai ei, hän nauraa ja jatkaa:

– Viihdyn ihmisten kanssa työskennellessäni, ja muutaman vuoden päästä vasta näemme enemmän mitkä olivat uudistuksen vaikutukset, Holappa päättää.

 

Teksti ja kuvat: Anna Sand/bySand
Suomennos: VASEK

 

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle