Coronavåren hade överraskande effekter på antalet nystartade företag – regionala skillnader stora

25.08.2020

Yritysneuvonta

Via nyföretagarcentralerna grundades sammanlagt 15 procent färre företag i januari-juni jämfört med motsvarande period året innan. Emellertid var de regionala skillnaderna på coronakrisets effekter stora. På vissa områden, som till exempel Mellersta och Västra Nyland, grundades det betydligt fler företag med hjälp av företagsrådgivning än ifjol. Vasaregionen hör till de områden där ivern att starta eget var under årets första halva lugnare jämfört med ifjol.

– Antalet företag som grundades via Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia var nästan 30 procent mindre. Det är dock värt att minnas att 2019 var ett utmärkt år i vår region när det gäller nystartade företag, konstaterar Startias direktör Tommi Virkama.

Sedan juni har företag grundats nästan i takt med de gångna åren. Det årliga medeltalet för grundade företag de senaste tio åren är 175 på Startias område, och ifall grundandet fortsätter i samma takt, kommer den slutliga siffran även för i år att ligga nära medeltalet.

Rikligt med företagaranda trots krisen

Patent- och registerstyrelsens statistik påvisar att under den värsta coronatiden blev antalet nystartade företag i Finland mindre jämfört med fjolåret, medan under observationsperioden som sträcker sig från slutet av april till mitten av juni växte antalet nya företag jämfört med året innan. Samma trend syntes även på Nyföretagarcentralerna.

– På Nyföretagarcentralerna har vi märkt att när man bestämt sig för att starta eget, kan inte ens en sådan här världsomfattande kris helt lätt rubba det beslutet. Och tur att det är så, för vi behöver nytt företagande för att liva upp ekonomin efter coronatiden. Nytt företagande helt enkelt skapar nytt jobb. Beslutsfattare på alla samhällsnivåer måste nu förstå vikten med att rikta resurser till företagens startrådgivning. Det är en investering på sysselsättningen och ny tillväxt, poängterar Nyföretagarcentralerna i Finland rf:s vd Susanna Kallama.

Att pröva på affärsverksamhet genom lättföretagande intresserar i Vasaregionen:

– På torsdag denna vecka kommer vi att hålla ett webinar där experter inom området presenterar de vanligaste alternativen för lättföretagande, berättar Virkama.

 

Läs Nyföretagarcentralerna i Finland rf:s pressmeddelande (på finska)‹ Gå till "Nyheter"

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera

VASEK och Startia övergår tillfälligt till att betjäna sina kunder på distans

05.10.2020 | Nyheter
VASEK och Nyföretagscentrum Startia övergår som försiktighetsåtgärd från och med måndag 5 oktober att betjäna sina kunder endast på distans. Alla redan bokade möten ändras till distansmöten.
Läs mera