Cirkulär ekonomi handlar inte enbart om återvinning av avfall utan är en ny affärsmodell, där produkterna redan vid planeringsskedet framställs på sådant sätt att de inte skapar avfall efter att ha blivit förbrukade. Material och komponenter ska inte kastas bort, utan de kommer att återanvändas i fler och nya produkter.

Seminariet ReThink med temat cirkulär ekonomi arrangeras på Westenergy 19.11. Syftet med seminariet är att öka medvetenheten hos företag och beslutsfattare om vilka image- och konkurrensfördelar företagen kan uppnå med ett helhetstänk om cirkulär ekonomi. På seminariet inleds dessutom diskussionen om vilken roll kommunerna och staden kan ha i att skapa en gynnsam miljö och strukturer för cirkulär ekonomi så att företag har verkliga förutsättningar att bygga upp lönsam affärsverksamhet genom cirkulär ekonomi.

Seminariet arrangeras av Westenergy och Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs projekt Cirkulär ekonomi Korsholm tillsammans med Vasa universitets projekt Share.

Projektet Cirkulär ekonomi Korsholm är nu halvvägs genom projektperioden. Målsättningen med projektet är att skapa en grund till ett kluster för cirkulär ekonomi i Vasaregionen och att söka ny och växande affärsverksamhet inom branschen i Vasaregionen. Korsholm har detaljplanerat 11 tomter för cirkulär ekonomi på Fågelbergets industriområde. Området finns i omedelbar anslutning till Stormossen och Westenergy och på området är vägar, vatten- och avloppsanslutningar färdigt byggda. Stormossen och Westenergy har länge varit föregångare inom avfallshantering, och därför är skapandet av ett kluster för cirkulär ekonomi i Vasaregionen en naturlig utveckling. Projektchef Göran Östberg kommer på seminariet att presentera olika affärsverksamhetsidéer som hittills utvecklats inom projektet.

På seminariet kommer Vasa universitets studerande under ledning av Karita Luokkanen-Rabetino, som är forskare vid institutet för företagsledning, att presentera undersökningar om ekosystem i cirkulär ekonomi.

– Det är viktigt att kunna hitta fortsatt användning för olika fraktioner och sidoflöden från industriella processer, något som inte alltid är enkelt. För att lyckas krävs det att företag och organisationer ingår nya typer av samarbets- och affärsverksamhetsrelationer över de traditionella branschgränserna. Att utnyttja materialflöden, i synnerhet de som klassificerats som avfall, kräver att organisationerna gör forsknings- och utvecklingsarbetet tillsammans. Dessutom uppstår en fråga hur man ska dela kostnaderna och nyttan mellan organisationerna, berättar Luokkanen-Rabetino och fortsätter:

– En viktig fråga är på vilket sätt ska man uppmuntra företag att utveckla och investera i cirkulär ekonomi, vars värde inte nödvändigtvis genast blir synlig eller blir till nya material? På det här seminariet har vi möjlighet att presentera undersökningar och kanske därigenom uppmuntra företag att sätta sig vid samma bord för att se på materialflöden och hur man kunde ta dem till vara.

Westenergys vd Olli Alhoniemi säger att Westenergy redan har en mycket framgångsrik anläggning som fokuserar på behandling och återvinning av material.

– Vi vill på ett starkare sätt föra fram vår regions styrkor och potential som föregångare inom cirkulär ekonomi. Därför har vi på seminariet en paneldebatt som leds av Innolabs Mari K. Niemi och deltagarna är riksdagsledamöterna Susanna Koski och Joakim Strand samt kommundirektör Rurik Ahlberg, stadsdirektör Tomas Häyry och Delete Group Oyj:s koncernchef Tommi Kajasoja, som på seminariet berättar om företagsetableringar under rubriken ”Vaihtoehtona Vaasan seutu”.

– Den offentliga sektorns roll är viktig för att kunna åstadkomma en effektivare förändring mot cirkulär ekonomi. Det här är ett projekt för hela vårt ekonomiområde. På vårt område finns redan industriföretag som satsar mycket på renare och effektivare energiproduktion. Det är fullt möjligt att skapa ett kluster för cirkulär ekonomi vid sidan av EnergyVaasa-klustret, då vi redan har alla förutsättningar här. Det som emellertid krävs är kommunernas och städernas insatser för att skapa förutsättningarna för ett ekosystem för cirkulär ekonomi och företag som etablerar sig där, säger Alhoniemi.

Seminarieprogrammet och information om anmälning

Seminarieprogrammet (pdf)

Lisätietoja

Goran Ostberg
Göran Östberg
projektchef
+358 500 366 097
Cirkulär ekonomi

Olli Alhoniemi, Westenergy Oy Ab
050 569 3337

Karita Luokkanen-Rabetino, Vasa universitet
029 449 8183

 

EU EAKR SV vertical 20mm rgbhavkraftEU 2014 2020 rgbliitonlogo kaksikielineni300RGB

 

‹ Gå till "Pressrum"