Kiertotaloudessa ei ole kyse vain jätteiden kierrätyksestä vaan kyseessä on uusi talousmalli, jossa tuotteet jo suunnittelu- ja valmistusvaiheessa tehdään niin, ettei niistä synny jätettä sen jälkeen, kun tuote on käytetty loppuun. Materiaaleja ja komponentteja ei hukata, vaan niistä syntyy yhä uusia tuotteita.

ReThink -kiertotalousseminaari Westenergyllä 19.11. pyrkii herättelemään yrityksiä ja päättäjiä huomaamaan mitä imagollisia ja erityisesti kilpailuetuja yritykset voisivat kiertotalousajattelun kautta saavuttaa. Seminaarissa myös aloitetaan keskustelua siitä, millainen rooli kunnilla ja kaupungilla voisi olla kiertotaloudelle suotuisan ympäristön ja rakenteiden luomisessa, jotta yrityksillä olisi oikeasti edellytyksiä rakentaa kannattavaa liiketoimintaa kiertotalouteen pohjautuen.

Seminaarin järjestävät Westenergy, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin Kiertotalous Mustasaari -hanke sekä Vaasan yliopiston Share-hanke.

Toiminta-aikansa puolivälissä olevan Kiertotalous Mustasaari -hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa Vaasan seudun kiertotalouden keskittymälle sekä etsiä uutta ja kasvavaa kiertotalouden liiketoimintaa Vaasan seudulle. Mustasaari on kaavoittanut Lintuvuoren teollisuusalueelle – aivan lähelle Stormossenia ja Westenergyä – 11 tontin kiertotalousalueen, ja alueen tiet, vesi- ja viemäriliittymät ovat valmiina. Stormossen ja Westenergy ovat toimineet jo vuosia edelläkävijöinä jätehuollon saralla, joten kiertotalousklusterin syntyminen Vaasan seudulle on sille luonnollinen jatkumo. Seminaarissa projektipäällikkö Göran Östberg esittelee erilaisia liiketoimintaideoita, joita hankkeessa on tähän mennessä kehitelty.

Seminaarissa Vaasa yliopiston opiskelijat esittelevät johtamisen laitoksen tutkija Karita Luokkanen-Rabetinon johdolla kiertotalouden ekosysteemeistä tehtyjä tutkimuksia.

– Erilaisille jakeille ja teollisten prosessien sivuvirroille olisi tärkeää löytää jatkokäyttökohteita. Se ei kuitenkaan ole aina yksinkertaista, ja onnistuminen edellyttää, että organisaatiot solmivat uudenlaisia yhteistyö- ja liiketoimintasuhteita yli perinteisten toimialarajojen. Erityisesti jätteiksi luokiteltujen materiaalivirtojen hyödyntäminen voi edellyttää organisaatioiden välistä yhteisinnovointia ja tutkimustoimintaa. Esiin nousee myös kysymys siitä, millä tapaa kustannukset ja hyöty jaetaan organisaatioiden välillä, Luokkanen-Rabetino kertoo ja jatkaa:

– Tärkeä kysymys on millä tapaa yrityksiä voitaisiin kannustaa kehittämään ja investoimaan kiertotalouteen, minkä tuottama arvo ei välttämättä näy tai materialisoidu heti? Tässä seminaarissa saamme esiteltyä tehtyjä tutkimuksia ja ehkä sitä kautta myös kannustettua yrityksiä istumaan saman pöydän ääreen tarkastelemaan materiaalivirtoja ja niiden mahdollista hyödyntämistä.

Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi sanoo, että Westenergyllä on jo erittäin edistyksellinen materiaalin prosessointiin ja hyödyntämiseen keskittynyt laitos.

– Haluamme tuoda voimakkaammin esille jo alueellamme olemassa olevia vahvuuksia ja potentiaalia kiertotalouden edelläkävijänä. Siksi Innolabin Mari K. Niemen vetämään paneelikeskusteluun on kutsuttu kansanedustajat Susanna Koski ja Joakim Strand sekä kunnanjohtaja Rurik Ahlberg, kaupunginjohtaja Tomas Häyry ja Delete Group Oyj:n konserni johtaja Tommi Kajasoja, joka pitää seminaarissa myös puheenvuoron yritysten sijoittumisesta otsikolla ”Vaihtoehtona Vaasan seutu”.

– Julkisen tahon rooli on tärkeä, jotta muutos entistä tehokkaampaan kiertotalouteen saadaan aikaan. Tämä on koko talousalueen hanke. Alueella on jo paljon erityisesti puhtaampaan ja tehokkaampaan energiantuotantoon tähtäävää teollisuutta. Kiertotalousklusterin syntyminen energiateknologian EnergyVaasa-klusterin kylkeen on täysin mahdollista, meillä on siihen jo kaikki edellytykset olemassa. Kuntien ja kaupunkien panosta kuitenkin kaivataan luomaan edellytykset kiertotalouden ekosysteemille ja siihen sijoittuville yrityksille, Alhoniemi toteaa.

Seminaarin ohjelma ilmoittautumistietoineen

Seminaarin ohjelma (pdf)

Lisätietoja

Goran Ostberg
Göran Östberg
projektipäällikkö
+358 500 366 097
Kiertotalous

Olli Alhoniemi, Westenergy Oy Ab
050 569 3337

Karita Luokkanen-Rabetino, Vaasan yliopisto
029 449 8183

 

EU EAKR FI vertical 20mm rgbVipuvoimaaEU 2014 2020 rgbliitonlogo kaksikielineni300RGB

 

‹ Siirry "Tiedotteet"-sivulle