Verokannustimet ja muut työntekijöiden ja työnantajien mahdollisuudet

Pyoraily 2018 Kasper Dalkarl 18 medium

Työpaikoilla on erilaisia keinoja edistää kestävää liikkumista. Keinoja on esimerkiksi taloudellisia sekä liikkumissuunnitelman laatiminen, henkilöstötilojen kehittäminen sekä pysäköintikäytäntöjen kehittäminen. 

Verokannustimet 

Liikkumisen kestävyyden lisäämiseen on saatavilla myös taloudellisia kannustimia. Vuonna 2021 työnantajien kannustinvalikoimaan tulivat mm. tarjota luontoisetuna polkupyöräetu, parempiehtoinen työsuhdematkalippu ja sähköauton latausetu.

Polkupyöräily on kasvattanut suosiotaan arkiliikkumisessa, vapaa-ajan harrastuksena ja matkailussa. Työmatkaliikkumisessa erityisesti polkupyöräetu on alkanut kiinnostaa työpaikolla.  

Polkupyöräedun hyödyntämiseen on eri keinoja.

Joukkoliikenteen työsuhdematkalippu   

Joukkoliikenteen työsuhdematkalippu on työnantajan työntekijälle tarjoama luontoisetu joukkoliikenteen käyttöön. Työsuhdematkalippu on verovapaata 3 400 euroon saakka vuodessa. Työsuhdematkalipun hankintaan on useita vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat jokaiselle sopivan ratkaisun löytämisen. Työnantaja voi tarjota edun esimerkiksi työmatkaseteleinä tai sen verotusarvo voidaan vähentää suoraan palkanlaskennan yhteydessä.  

Lippu hankitaan joko suoraan paikalliselta joukkoliikenteen järjestäjältä tai vaihtoehtoisesti luontoisetuja välittävän palveluntarjoajan tuotteena. Edun voi myöntää rajatulle osalle henkilöstöä. Työsuhdematkalippu voidaan tarjota esimerkiksi vaihtoehtona pysäköinti-, liikunta- ja kulttuuriedulle. Työnantaja voi maksaa lipun joko kokonaan tai osittain. 

Liikkumissuunnitelma 

Liikkumissuunnitelmalla selvitetään työntekijöiden työ- ja asiointimatkojen kulkutavat sekä herätetään ihmiset ajattelemaan päivittäisiä liikkumisvalintoja ja -vaihtoehtoja. Työpaikan koolla ja sijainnilla ei ole merkitystä, vaan suunnitelman voi laatia kaikenkokoiset työpaikat erilaisilla alueilla.

Työmatkaliikunnan tilatarpeet 

Pukuhuone- ja suihkutilaratkaisut vaikuttavat osaltaan, kuinka houkutteleva vaihtoehto on esimerkiksi työmatkapyöräily. Rakennustieto on julkistanut aihetta käsittelevän RT-ohjekortin vuonna 2020, joka antaa ohjeista toimivien henkilöstötilojen rakentamiseen tai päivittämiseen.   

Kaikkinensa työmatkapyöräilyyn ja kestävään työmatkaliikkumiseen liittyviä aineistoja ja verkkosivuja on paljon. Esimerkiksi