Miksi liikkua kestävästi

Vaasa city 70A0352 medium

Liikenne osana kestävyystavoitteita

Suomessa liikenteen päästöt ovat noin viidennes kaikista kasvihuonepäästöistä. Liikenteen päästöistä 95 prosenttia muodostuu tieliikenteessä. Suomessa tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä liikenteen kasvihuonepäästöjen puolittamista vuoden 2005 tasoon verrattuna. Vuoteen 2045 mennessä päästöt pitäisi olla nollassa.

Suomessa nähdään, että tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kolmenlaisia toimenpiteitä:

  • Ajettujen kilometrien vähentäminen palveluita sekä liikennejärjestelmää parantamalla
  • Liikennevälineiden energiatehokkuuden parantaminen
  • Ottamalla käyttöön uusiutuvia polttoaineita

paastojen vahentaminen liikenteessa ver2

(Lähteet: LVM 2018: toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän loppuraportti sekä LVM 2021: hallituksen päätös tieliikenteen päästöjen vähennyskeinoista)

Selvitys liikenteen terveysvaikutuksista

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut vuonna 2021 laajan selvityksen, jonka mukaan kevyen liikenteen terveyshyödyt ovat Suomessa liikenteen yhteenlaskettuja terveyshaittoja suuremmat.  Tutkimus on ensimmäinen kattava yhteenveto liikenteen terveysvaikutuksista Suomessa ja yksi harvoista tällaisista tutkimuksissa maailmanlaajuisestikin.

Liikkumisen tunnuslukuja Vaasassa

Vaasan kaupungin liikkumisen tunnusluvuista on laadittu kattava ja helppolukuinen tietopaketti vuonna 2019. Se käsittelemät osa-alueet ovat liikenteen Co2-päästöt, terveysvaikutukset, maankäyttö ja saavutettavuus, kulkumuotojakauma, liikenneverkot, autonomistus ja pysäköinti, liikenneturvallisuus, keskustan elinvoima sekä kävelijät ja pyöräilijät asiakkaina. Vaikka aineisto koostuu Vaasan kaupungin tiedoista, on tietopaketti informatiivinen läpileikkaus teemaan muissa kunnissakin asuville.

Liikkumisvaihtoehtojen kustannusten vertailu

Suomen ympäristökeskus SYKE laatinut KULKURI-laskurin, jolla voit vertailla eri liikkumistapojen kustannuseroja.