Rakennusalan kestävä tulevaisuus

MicrosoftTeams image 8

Tällä hetkellä rakennusalalla on valtava muutosvauhti, johon liittyy runsaasti sopeutumistarpeita ja haasteita. Alueen toimijat eivät pysy vaatimusten ja muutosten perässä, ja heillä on vaikeuksia kehittää omaa toimintaansa sekä lisätä osaamistasoaan, taitojaan ja motivaatiotaan.

Rakennusala ja rakennettu ympäristö ovat ratkaisevan tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnassa, mikä IPCC:n viimeisimmän raportin mukaan edellyttää priorisointiamme. Siksi rakennusalan toimijoihin kohdistuu voimakas paine ja odotukset rakennetun ympäristön energiankulutuksen, hiilijalanjäljen, ympäristövaikutusten ja päästöjen vähentämiseksi. Koko rakennusalalla on edessään valtava haaste vihreän siirtymän ja kestävyysvaatimusten myötä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan kehityshanke, joka voi tukea rakennusalan toimijoiden prosessia.

VASEK on jo usean vuoden ajan kerännyt rakennusalan toimijoilta haasteita ja tarpeita hankkeen valmistelun pohjaksi. Hankkeen päätavoitteena on nostaa kaikkien rakennusalan toimijoiden osaamisen ja motivaation tasoa, kun on kyse vihreän siirtymän haasteista ja ratkaisuista sekä saavuttaa tavoite hiilineutraaliudesta.

Hankkeen suorina kohderyhminä ovat rakennusalan yritykset, kunnat ja oppilaitokset, joilla on rakennusteollisuuteen liittyviä koulutusohjelmia.

Hankkeessa valitaan erilaisia teema-alueita, joilta kerätään tietoa ja työkaluja ja jalostetaan muotoihin, joita toimijoiden on helpompi käyttää hyväkseen. Tietoa ja työkaluja esitellään projektin aikana toteutettavissa erilaisissa tapahtumissa ja kokouksissa (fyysinen, digitaalinen ja hybridi).

  • Hankeaika: 1.1.2022-30.6.2023
  • Budjetti: 166 760 euroa