Vasaregionen får nytt företags- och serviceregister

05.12.2018

yrityshakemisto

Det nya företags- och serviceregistret för Vasaregionen baserar sig på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK:s företagsregister. I registret kan man förutom företagens basuppgifter föra in även vilka produkter och tjänster företagen erbjuder.

Företags- och serviceregistret finns på adressen vasek.yrityshakemistot.fi. Registret baserar sig i huvudsak på olika myndighetsregister som handels- och föreningsregistren. Företagsuppgifterna uppdateras även av VASEK vid sidan av den egna verksamheten, men den viktigaste informationskällan är företagen själva.

För företagaren är det alltid gratis att finnas med i företags- och serviceregistret och att uppdatera sina uppgifter.

– För att säkerställa att uppgifterna är aktuella ber vi att företagarna själva kontrollerar sitt företags uppgifter. Redan nu kan man kontrollera sitt eget företags uppgifter i företagsregistret och om ca en vecka skickar vi e-post till alla företag som vi har e-postadress till och bifogar ett förhandsifyllt formulär med vilket man enkelt och snabbt kan uppdatera uppgifterna, berättar Johanna Hietikko-Koljonen som är registrets huvudanvändare.

Ett serviceregister är det nya

palveluhakemisto

Serviceregistret är en ny egenskap som har lagts till i företagsregistret:

– Nu så här i början ser serviceregistret ganska tomt ut, men i takt med att företagen uppdaterar sina uppgifter, så kan de anteckna sitt företag i rätt kategori i serviceregistret. Det är ju ofta så att företagets bransch avviker en aning från vad företaget egentligen gör, därför gör serviceregistret det litet enklare att hitta de olika tjänsterna, påpekar Hietikko-Koljonen.

I företagsregistret kan man söka företag utgående från namn, bransch, produkt eller tjänst.

– Det lönar sig absolut att sätta litet tid på att beskriva företagets verksamhet och tjänster, så hittas företaget enklare vid sökningar. Kom även ihåg att göra språkversioner, dvs. göra beskrivningarna även på finska och engelska.

Viktigt att uppdatera informationen regelbundet

Företaget kan när som helst via företagsregistret be att dess uppgifter uppdateras, men i fortsättningen skickar VASEK med ca sex månaders mellanrum en begäran till företagen om att kontrollera och uppdatera uppgifterna.

– Man kan också meddela oss om man av någon anledning inte vill att ens företag finns med i regionens företagsregister.

Företagare, gör såhär:

  1. Sök upp ditt företags uppgifter på adressen vasek.yrityshakemistot.fi. Om det inte finns någon e-postadress till ditt företag bland uppgifterna kan du skicka e-post till oss på adressen info@vasek.fi. På så vis får du i fortsättningen en påminnelse direkt i företagets e-postlåda om att uppdatera uppgifterna.
  2. Meddela oss också om ditt företag saknas helt i registret.
  3. Kolla din e-post under vecka 50 och uppdatera ditt företags uppgifter när du får begäran om detta i e-posten.
  4. Om företagets uppgifter ändrar, så meddela oss om ändringarna till info@vasek.fi eller via företagsregistret.
  5. Kontrollera i fortsättningen ditt företags uppgifter alltid med sex månaders mellanrum när du får uppmaning om detta på företagets e-postadress.

 ‹ Gå till "Pressrum"