Startia 1920x475pxUnder perioden januari-september i år grundades det sammanlagt 136 nya företag via företagsrådgivning på Vasaregionen Nyföretagscentrum Startia. I dessa företag skapades 178 nya arbetsplatser. Under motsvarande period år 2017 grundades det 165 företag med 261 nya arbetsplatser.

– År 2017 hade vi uppenbarligen ett rekordår, men nu har vi återgått till normal nivå, berättar Startias direktör Tommi Virkama. – Exempelvis under år 2016 medverkade vi i grundande av 114 nya företag mellan januari och september.

Även antalet nya kundbesök hos Startias rådgivning minskade i år: Under perioden januari-september 2017 kom totalt 396 nya kunder in för att träffa våra företagsrådgivare, när antalet i år var 344.

Virkama påminner om att kvalitet prioriteras framför kvantitet.

– Genom rådgivning strävar vi efter att man skapar företag, som är livskraftiga.

Nationellt sett har antalet nya företag ökat

Under januari-september i år grundades det i hela landet 6002 nya företag med hjälp av rådgivning hos nyföretagarcentralerna. Detta är en ökning på sju procent jämfört med samma period år 2017. Antalet nya kunder har i år varit sammanlagt 11 183, vilket i sin tur är en minskning på två procent jämfört med föregående år.

I genomsnitt är det en tredjedel av alla kunder som kommer till företagsrådgivningen som också blir entreprenörer. Uppmätt på nationell nivå i år har dock mer än hälften av alla nya kunder grundat ett företag. 

– Trenden är mycket glädjande och uppstår säkert tack vare den goda ekonomiska situationen. Affärsidéerna hos de företag som är skapade genom företagsrådgivning har testats och utvecklats så noggrant på nyföretagarcentralerna att dessa företag håller nog genom både tid och konjunkturväxlingar, konstaterar vd Jari Jokilampi från Nyföretagarcentralerna i Finland rf.

Lättföretagande allt vanligare även i Vasaregionen

Samtidigt som antalet nya företag hos nyföretagarcentralerna har ökat, har också lättföretagandets popularitet blivit allt större. Lättföretagande är ofta det första steget mot att starta eget företag.

– Framför allt utförande av tjänster påbörjas vid sidan om som ett lättare alternativ, säger Virkama.– Olika faktureringstjänster är ett bra alternativ för att testa försäljning av sina tjänster till andra. Å andra sidan är det uppenbart att inte alla ens vill bli en heltidsentreprenör. Vårt jobb är att hjälpa nyföretagaren med igångsättningen av företaget och möjliggöra bästa möjliga början för affärsverksamheten.

Suomen Uusyrityskeskukset ry:s pressmeddelande 31.10.2018 (på finska)

Uusyrityskeskusvertailu, 1-3 neljännes 2018

 

Mera information

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare


StartiaUYKIns SE 400px

 

 

‹ Gå till "Pressrum"