Startia 1920x475pxKuluvan vuoden tammi-syyskuussa Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian neuvonnan avulla perustettiin yhteensä 136 uutta yritystä. Uusia työpaikkoja näissä yrityksissä oli 178. Vuonna 2017 samalla ajanjaksolla Startian avulla perustettiin 165 yritystä, ja uusia työpaikkoja niissä oli 261.

– 2017 oli meillä selvä huippuvuosi, ja sen jälkeen ollaan palattu tavalliselle tasolle, kuvailee Startian johtaja Tommi Virkama. – Esimerkiksi vuonna 2016 olimme mukana neuvomassa 114 uuden yrityksen perustamisessa tammi-syyskuun välillä.

Myös uusien asiakkaiden määrä Startian neuvonnassa laski viime vuodesta: 2017 tammi-syyskuussa yritysneuvojan juttusilla kävi 396 uutta asiakasta kun taas tänä vuonna heitä oli 344.

Virkama muistuttaa siitä, että laatu on määrää tärkeämpää.
– Neuvonnan avulla pyrimme varmistamaan, että yritykset ovat elinvoimaisia.

Valtakunnalllisesti uusia yrityksiä perustettu aiempaa enemmän

Koko maassa kuluvan vuoden tammi-syyskuussa perustettiin 6002 uutta yritystä uusyrityskeskusten neuvonnan avulla. Vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna kasvua oli seitsemän prosenttia. Uusia asiakkaita on tänä vuonna ollut yhteensä 11 183, mikä on puolestaan kaksi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Yleensä keskimäärin kolmasosa yritysneuvontaan tulevista asiakkaista päätyy yrittäjiksi. Tänä vuonna valtakunnan tasolla mitattuna kuitenkin yli puolet uusista asiakkaista on perustanut yrityksen.

– Trendi on erittäin ilahduttava ja varmasti pitkälti hyvän taloustilanteen ansiota. Yritysneuvonnan kautta syntyneiden yritysten liikeideoita on testattu ja kehitetty uusyrityskeskuksissa niin huolellisesti, että nämä uudet yritykset myös kestävät aikaa ja suhdannevaihtelua, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi.

Kevytyrittäjyys nostaa päätään myös Vaasan seudulla

Samaan aikaan, kun uusien yritysten määrä uusyrityskeskuksissa on kasvanut, on myös kevytyrittäjyyden suosio kasvanut. Kevytyrittäjyys on usein ensimmäinen askel kohti yrityksen perustamista.

– Erityisesti palveluiden tuottaminen aloitetaan yhä useammin sivutoimisesti ja kevyesti, Virkama sanoo. –Eri laskutuspalvelut ovat hyvä vaihtoehto kokeilla oman palvelunsa kysyntää. Toisaalta on nähtävissä, että kaikki eivät edes halua päätoimiseksi yrittäjäksi. Meidän roolimme on auttaa aloittavaa yrittäjää yrityksen perustamisen alkuvaiheessa ja mahdollistaa yritystoiminnalle mahdollisimman hyvä alku.

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n tiedote 31.10.2018

Uusyrityskeskusvertailu, 1-3 neljännes 2018

 

Lisätietoja

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startian johtaja
+358 400 919 361
Aloittavan yrittäjän neuvonta


StartiaUYKIns 400px

 

 

‹ Siirry "Tiedotteet"-sivulle