Startian neuvojat 600px Startianlogolla

Under året 2017 grundades två procent fler företag än ifjol via företagsrådgivning på Nyföretagarcentralerna nationellt. Däremot minskade antalet nya kunder med åtta procent. Utvecklingen är en följd av återhämtningen på arbetsmarknaden och av den ökade tillgången på förvärvsarbete.

Det grundades sammanlagt 7489 företag via Nyföretagarcentralerna ifjol. Detta är en ökning på två procent jämfört med år 2016. Ser man på alla nya kunder på företagsrådgivningen uppgick antalet till sammanlagt 14720. Den siffran är åtta procent mindre än ifjol.

– Arbetsmarknaden drar fint och den allmänna ekonomiska situationen ser bättre ut än på länge. Det är naturligt just nu att antalet grundade företag har ökat något, även om antalet kunder hos företagsrådgivningen har minskat. Man vågar nu även lämna en fast anställning för att bli företagare och å andra sidan har det så kallade nödvändighetsföretagandet minskat avsevärt, sammanfattar Jari Jokilampi från Nyföretagscentralerna i Finland rf.

Unga företagare riktar sin service till konsumenterna, äldre företagare till andra företag

En stor del av företagen som startades ifjol är tjänsteföretag. De populäraste branscherna bland den yngsta åldersgruppen (under 36 år) var skönhetsvård, hälsovård och byggande. Åldersgruppen (36-60 år) grundade företag mest inom detalj- och grossisthandel, byggande samt programvaru-, konsultations- och utbildningssektorn. Över 60-åringar grundade sina företag mest inom konsultation för företagsledning, arkitekt- och ingenjörstjänster samt utbildningstjänster.

– Bland unga kan affärsidén uppstå även genom en hobby. Hos äldre bygger affärsidén ofta på erfarenheten och kontakter, berättar Jokilampi.

Även i Vasaregionen är största delen (71%) av alla nya företag som grundats ifjol verksamma inom tjänstesektorn.

– Dock har även de tillverkande företagens andel ökat under de senaste åren, eftersom under 2012 stod produktionen för endast 5,7 procent. I kategorin ”tillverkande företag” räknas bland annat företag som utvecklar tillämpningar och spel eller till exempel småbryggerier, säger Startias direktör Tommi Virkama.

 

tiedote startia 2017 toimialat

Antalet nya företag ökar i Vasaregionen

I Vasaregionen grundades det sammanlagt 621 företag under året 2017 (siffran inkluderar inte bostads- och fastighetsbolag). Under jämförelseåret 2016 grundades 511 företag, så tillväxten har varit anmärkningsvärd.

Under året 2017 grundades det med hjälp av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia sammanlagt 197 nya företag, (2016: 158).

– På hösten verkade det som vi på Startia kommer till rekordnivåer med antalet startande företag, men vi nådde ändå inte det rekordhöga resultatet från år 2010. Men ändå blev det en ökning med 24,6 procent jämfört med föregående år, säger Virkama.

Med dessa företag som har grundats med hjälp av Startia ifjol, har även skapats 306 nya arbetsplatser. Antalet är baserat på företagarens uppskattning av hur många personer som är anställda genom företagen.

Antalet bearbetade affärsidéer på Startia var 487 (2016: 475). Av alla som varit på företagsrådgivning har dock bara en del beslutat att verkligen starta eget företag.
– Livskraftiga företag kommer att ge välbefinnande i regionen. 90 procent av alla företag som har startats via Startia är fortfarande verksamma ännu efter två år, och hela 80 procent efter fem år. Nationellt är i genomsnitt bara hälften av företagen verksamma tre år efter startandet, säger Virkama.

 

Mer information:

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare

StartiaUYKIns SE 400px

‹ Gå till "Pressrum"