Startian neuvojat 600px Startianlogolla

Valtakunnallisesti vuoden 2017 aikana perustettiin uusyrityskeskusten tarjoaman yritysneuvonnan avulla kaksi prosenttia enemmän yrityksiä kuin vuonna 2016. Uusien asiakkaiden määrä sen sijaan laski kahdeksan prosenttia. Kehitys on seurausta työmarkkinoiden piristymisestä ja palkkatyön aiempaa paremmasta saatavuudesta.

Viime vuoden aikana perustettiin uusyrityskeskusten avulla yhteensä 7 489 yritystä. Tämä on kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Uusia asiakkaita oli yritysneuvonnassa viime vuonna yhteensä 14 720. Yrittäjäksi aikovien määrä laski kahdeksalla prosentilla.

– Työmarkkinat vaikuttavat vetävän hyvin ja yleinen taloustilanne näyttää paremmalta kuin pitkään aikaan. On luontevaa, että tässä kohtaa perustettujen yritysten määrä on hieman noussut, vaikka asiakasmäärät yritysneuvonnassa ovatkin laskeneet. Yrittäjäksi uskalletaan lähteä nyt myös vakituisesta palkkatyöstä ja toisaalta niin sanottu pakkoyrittäjyys on selvästi vähentynyt, kiteyttää Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi.

Nuorilta yrittäjiltä palveluja kuluttajille, vanhemmilta yrityksille

Valtaosa uusista yrityksistä perustettiin palvelualoille. Nuorimpien (alle 36-vuotiaiden) ikäryhmien suosikkialoja olivat kauneudenhoito, terveyspalvelut ja rakentaminen. Keski-ikäiset (36−60-vuotiaat) perustivat eniten yrityksiä vähittäis- ja tukkukaupan, rakentamisen sekä ohjelmisto-, konsultointi- ja koulutusaloille. Yli 60-vuotiaat perustivat eniten liikkeenjohdon konsultointia, arkkitehti- ja insinööripalveluja sekä koulutuspalveluja tarjoavia yrityksiä.

– Nuorilla yritysidea saattaa syntyä harrastuksen kautta. Vanhemmilla yritysidea sen sijaan perustuu usein kokemukseen ja kontakteihin, Jokilampi kertoo.

Myös Vaasan seudulla suurin osa (71 %) vuonna 2017 perustetuista yrityksistä on toimialaltaan palveluyrityksiä.
– Kuitenkin myös tuotantoyritysten osuus on kasvanut viime vuosien aikana, sillä esim. vuonna 2012 tuotannon osuus oli vain 5,7 prosenttia. Tuotantoyrityksiä ovat muun muassa sovelluksia ja pelejä kehittävät yritykset tai esimerkiksi pienpanimot, Startian johtaja Tommi Virkama sanoo.

tiedote startia 2017 toimialat

Uusien yritysten määrä kasvussa Vaasan seudulla

Vaasan seudulle perustettiin vuoden 2017 aikana kaikkiaan 621 uutta yritystä (luku ei sisällä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä). Vuona 2016 yrityksiä perustettiin 511, joten kasvu on ollut huomattavaa.

Vuonna 2017 uusista yrityksistä 197 perustettiin Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian avulla (2016: 158).
– Syksyllä näytti siltä, että pääsemme Startiassa uusyritysperustannassa ennätyslukemiin, mutta jäimme kuitenkin vuoden 2010 ennätyksestä. Kasvua oli kuitenkin vuoteen 2016 verrattuna hienosti 24,6 %, Virkama kertoo.

Startian avulla perustettujen yritysten myötä seudulle syntyi 306 uutta työpaikkaa vuonna 2017. Luku perustuu yrittäjän arvioon siitä, kuinka moni työllistyy hänen perustamansa yrityksen kautta.

Startiassa käsiteltyjen liikeideoiden määrä oli 487 (2016: 475). Yritysneuvontaa saaneista kuitenkin vain osa päätyy perustamaan yrityksen.
– Elinvoimaiset yritykset tuovat seudulle hyvinvointia. Startian avulla perustetuista yrityksistä noin 90 prosenttia on toiminnassa kahden vuoden kulutta perustamisesta, ja viiden vuoden kuluttuakin 80 prosenttia. Valtakunnallisesti keskimäärin vain puolet yrityksistä on toiminnassa kolme vuotta perustamisen jälkeen, Virkama sanoo.

 

Lisätietoja:

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startian johtaja
+358 400 919 361
Aloittavan yrittäjän neuvonta

 

StartiaUYKIns 400px

‹ Siirry "Tiedotteet"-sivulle