Regioncentrumprogram 2004-2006

Verksamhetsområden

För att nå de mera långsiktiga målen har man indelat Vasaregionens regioncentrumprogram i kärnområden inom vilka olika utvecklingsprojekt drivs.

1. Arbetet för den regionala näringsinriktade strategin är för det näringspolitiska samarbetet det viktigaste.

2. Det centrala målet för det till företagen riktade regionala tomt- och utrymmesregistret är att skapa en funktionell, effektiv och smidig kunskapsbank. Företag med utrymmesbehov kan snabbt förses med utrymmen, utan att slösa med resurser som kan uppkomma i ett konkurrensläge mellan regionens kommuner.

3. Inom mediasektorn är Vasa redan nu en föregångare. Intentionen är att fortsätta det goda arbetet med bla. mediakomissionsprojektet. Komissionens mål är att koordinera samarbetet så, att det skapas nya arbetsplatser och att Vasaregionen får ett ännu bättre anseende som ett centrum för mediabranschen - såväl nationellt som internationellt.

4. Utbildningen och forskningen inom regionen är mångsidig och omfattande. Högskolorna i Vasa har knutit ett samarbetsavtal år 2001. Konsortiets mål är att utveckla högskoleverksamhetens kvalitet, utnyttjandet av kraftresurserna, växelverkan, informationsservice, studiemöjligheter, internationalisering, studerandens arbetslivsorientering, stödfunktioner, den gemensamma intressebevakningen samt samarbetet mes regionens andra aktörer.

5. Välfärdsservicen i sin helhet har en central roll i regionens framgång. Att tillgodose dessa tjänster är en av kommunernas största utmaningar inom den nära framtiden.

6. Vasaregionens starka och trovärdiga image är en följd av alla de ovannämnda faktorerna. En positiv atmosfär skapas av regionens framgång och specialkunnande. Välfärdsservice av hög kvalitet, en trygg livsmiljö, mångfacetterade boendemöjligheter samt ett högklassigt kultur- och fritidsutbud garanterar trivseln i Vasaregionen.

Projekt