Vaasanseudun aluekeskusohjelma 2004-2006

Painopistealat

Pidemmän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi Vaasan seudun aluekeskusohjelma on jaettu eripainopistealueisiin, joiden puitteissa toteutetaan erilaisia kehittämishankkeita.

1. Seudullinen elinkeinopainotteinen strategia on elinkeinopoliittisen yhteistyön tarkeimpiä konkreettisia toimia.

2. Yrityksille suunnatun seudullisen yritystontti- ja toimitilarekisterin tavoitteena on luoda toimiva, tehokas ja joustava tietopankki niin, että toimitilan tarpeessa oleville yrityksille pystytään etsimään toimitilaratkaisu nopealla aikataululla ilman resursseja tuhlaavaa keskinäistä kilpailua alueen kuntien välillä.

3. Mediasektorin alalla Vaasa on jo nyt edelläkävijä. Tarkoituksena onkin nyt jatkaa tätä hyvää työtä mm. mediakomissiohankkeella. Komission tavoitteena on koordinoida yhteistyötä siten, että alalle syntyy uusia työpaikkoja ja Vaasan seutu tunnetaan vielä paremmin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin erinomaisena media-alan keskuksena.

4. Koulutus ja tutkimus on seudulla monipuolista ja laajaa. Vaasalaiset korkeakoulut ovat solmineet yhteistyösopimuksen vuonna 2001. Konsortion tarkoituksena on kehittää korkeakoulujen toiminnan laatua, voimavarojen hyödyntämistä, vuorovaikutusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, korkeakoulujen näkyvyyttä ja vetovoimaa, tietopalveluja, opiskelumahdollisuuksia, kansainvälistymistä, opiskelijoiden työhönsijoittumista, tukipalveluja, yhteistä edunvalvontaa sekä yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa.

5. Hyvinvointipalvelut kokonaisuudessaan ovat keskeisessä asemassa seudun menestymisen kannalta. Näiden palveluiden järjestäminen on kuntien suurimpia lähitulevaisuuden haasteita.

6. Vaasan seudun vahva ja uskottava imago on seurausta kaikista edellä mainituista asioista. Positiivinen ilmapiiri syntyy juuri seudun menestyksestä ja erityisosaamisesta. Korkeatasoiset hyvinvointipalvelut, turvallinen elinympäristö, monimuotoiset asumismahdollisuudet sekä tasokkaat kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut takaavat, että asukkaat viihtyvät Vaasan seudulla.

 

Hankkeet