Projekt 2006

 • Kompetenshöjning i Kvarken skärgård - världsarv i sikte
 • Fortsatt utveckling av geologiskt turistpaket
 • Båtbyggnadsbranschens infotidning Ostrobothnian Boatbuilder
 • Skapande av en alternativ modell för elektrifieringen av järnvägsbanan Seinäjoki-Vasa
 • Elektronisk ägarskiftesbörs
 • One Stop Shop
 • Utveckling av högskolesamarbete
 • Utarbetande och vidareutveckling av koncept för ett energiinstitut
 • Utveckling av upphandlingsringen
 • Regionalt servicestrategiarbete

 

Större projekt 2005

 • Geobotnia 52 800 €
 • One Stop Shop fortsätter 40 000 € total 145 000 €
 • Marknadsföring av Vasaregionens idrottsakademi 18 000 €
 • VASEK Forum 35 000 €
 • Kommunalt anskaffningssamarbete 30 000 €
 • Högskolekonsortiet 30 500 € av 68 000 €
 • Servicestrategiarbetet 96 000 €

 

Projekt 2004

 • Uppgörande av regionstrategi
 • Utvecklande av energiklustret = Underleverantörsregister
 • Utvecklande av regional marknadsföring av företagsutrymmen (register som är nästan klart)
 • Utvecklande av One Stop Shop-konceptet. Mål: Hålla internationell toppklass ifråga om interaktiv digi-TV-produktion. Förverkligande: 3-årigt avtal slutits där Åbo Akademi är huvudman för projektet. Finansiering: Tre finansiärer; AKO, Svenska Kulturfonden och ÅA via MediaCity i Vasa. AKO:s andel max. 35 % år 2004 och max. 40 % de två följande åren.
 • Regionalt imagearbete = VASEK Forum
 • Planering av idrottsakademi. Mål: Ge toppidrottare möjlighet att framgångsrikt kombinera toppidrott och studier som tryggar en yrkeskarriär.
 • Delfinansiering av högskolekonsortiet
 • Venture Cup
 • Utvecklande av Vaasa Science Park = Plan utarbetad
 • Utvecklande av verksamhet i framtidsklubbar. Avtal med Levoninstitutet
 • Regionalt servicestrategiarbete. Inleds denna vecka. Mål: Kartlägga de samhälleliga trender som påverkar framtida behov av kommunal service, ge kriterier för kvalitetsutvärdering av servicen och skolning i att använda dylika, ge alternativa modeller för anordnandet av servicen, där gemensamma kommunalt producerade tjänster, gemensamt köpta tjänster och via servicesedelsystemet ordnade tjänster granskas = innebär bl.a. att gemensamma grunder för produktsättning utarbetas, liksom gemensamma kvalitetskriterier.

Täckningsområde: 12 kommuner. Pågår: Till 30.4.2006. Tidsperspektiv 10 år.