Energieffektiva regionen

Under årens lopp har den allmänna kännedomen om energisektorn i Vasaregionen ökat bland olika målgrupper. Kommunikation är ett långsiktigt arbete och ska ständigt förnyas och utvecklas.

Projektets huvudsyfte är att berätta om energiteknologikunnandet i Vasaregionen med attraktiva sätt till särskilda målgrupper. Målet är att med kommunikativa medel uppmärksamma kunnandet i energiklustrets företag och hos andra aktörer på både nationell och internationell nivå. Därigenom bidrar man till tillgången på kunnig arbetskraft och bättre matchning samt möjliggör skapandet av nya samarbetsnätverk.

Projektet strävar också efter att bidra till att pilotprojekt inom energisektorn blir nya FoU-plattformar. Dessutom dokumenteras redan existerande pilotprojekt, demoprojekt, avancerade produktionsanläggningar som en miljö som omfattar hela ekosystemet.

Åtgärder:

  • Skapande av en framtida verksamhetsmodell för EnergyVaasa-kommunikationen, bl.a. ny finansieringsmodell och utveckling av partnernätverket
  • Förnyande av EnergyVaasas image och förbättring av den digitala synligheten
  • Koordinering av och kommunikation kring EnergyWeek
  • Skapande av ett koncept för Technical Visits
  • Beskrivning av det befintliga sambandet mellan olika FoU-underlag, exceptionella produktionsanläggningar och living labs samt möjligheterna för ekosystem

Projektpartnerna: Vasaregionens Utveckling VASEK Ab, Oy Teknologicentrum Merinova Ab

Verksamhetstid: 1.10.2016–31.12.2018

Budget: 350 000 euroa

Pohjanmaan liitto

Tillväxtavtalets tema Energieffektiva regionen