Energiatehokas seutu

Vaasan seudun energia-alan tunnettuus on vuosien mittaan lisääntynyt eri kohderyhmien keskuudessa. Viestintä on pitkäjänteistä työtä ja sitä täytyy uudistaa ja kehittää jatkuvasti.

Hankkeen päätavoitteena on kertoa Vaasan seudun energiateknologiaosaamisesta kutakin kohderyhmää houkuttelevin kehinoin. Hankkeen tavoitteena on viestinnällisin keinoin tuoda esiin energiaklusterin yritysten ja muiden toimijoiden osaamista niin kotimaisella kuin kansainvälisellä tasolla.Tätä kautta edesautetaan osaavan työvoiman saatavuutta ja kohtaantoa, sekä mahdollistetaan uusien yhteistyöverkostojen syntyminen.

Hanke pyrkii myös edesauttamaan energia-alan pilottien syntymistä uusiksi T&K-alustoiksi. Lisäksi dokumentoidaan olemassaolevia pilotteja, demoja, edistyksellisiä tuotantolaitoksia ja T&K-alustoja koko ekosysteemin huomioivana ympäristönä.

Toimenpiteet:

  • EnergyVaasa-viestinnän tulevaisuuden toimintamallin luominen, mm. rahoitusmallin luominen ja kumppanuusverkoston kehittäminen
  • EnergyVaasa-ilmeen uudistaminen ja digitaalisen näkyvyyden parantaminen
  • EnergyWeek-tapahtuman koordinointi ja viestintä
  • Technical Visit -konseptin luominen
  • Kuvataan olemassa oleva T&K-alustojen, poikkeuksellisten tuotantolaitosten ja living labien yhteys ja mahdollisuudet ekosysteemille

Hankekumppanit: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Oy Teknologiakeskus Merinova Ab

Toiminta-aika: 1.10.2016–31.12.2018

Budjetti: 350 000 euroa

Kasvusopimus-hankekokonaisuuden teema Energiatehokas seutu Pohjanmaan liitto