Vanligaste frågor och svar

Varför varierar likviditeten? Varför finns det inga pengar i kassan? Är uppföljningen bristfällig?

  • Verksamhet av säsongkaraktär - följ upp månadsförsäljningen
  • För långa betalningstider för kunder - be om förskott och/eller förkorta betalningstiderna
  • Förläng egna betalningstider vid uppköp
  • Finns det för mycket pengar fast i lagret? Ställ upp ett mål för cirkulation, ställ upp ett maximimål i euro
  • Kom ihåg att diskutera med finansiärerna i god tid
  • Vid behov kan t.ex. ett lån eller ett checkkonto med kredit vara till hjälp
  • Kom ihåg att konkurrensutsätta olika leverantörer med jämna mellanrum
‹ Tillbaka