Vanligaste frågor och svar

Hur stort lager borde jag ha? Varför behöver man ha ett lager?

  • Ställ upp ett mål för lagercirkulation och följ den
  • Ta reda på vad som är cirkulationstiden i genomsnitt inom din bransch
  • Följ upp leverantörernas betalningstider, konkurrensutsätt
  • Följ upp svinn
  • Var kritisk med inköp och se inte bara på rabattprocenten
  • Kom ihåg att definiera alarmgränser för produkter för att veta när du behöver beställa mer
‹ Tillbaka