Startian neuvojat 600px

Under perioden januari-september 2017 grundades det sammanlagt 162 nya företag med hjälp av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, vilket nästan slår rekord. Under motsvarande period i fjol grundades 114 nya företag via Startia.

- Fortsätter det i den takten resten av året, kommer år 2017 att vara ett rekordår för antal företag som grundats med hjälp av Startia, säger Startias direktör Tommi Virkama glatt.

De företag som har grundats via Startia är även livskraftiga, eftersom 80 procent av dem fortfarande är verksamma efter fem år. Andelen är större än medeltalet i landet, där bara hälften av företagen är verksamma tre år efter grundandet.

-Kunder som vid startskedet utnyttjar Startias experter, får tydligt bättre förutsättningar att bli företagare. Från oss får man råd helt konfidentiellt och kostnadsfritt, säger Virkama

I största allmänhet har det grundats mer nya företag i Vasaregionen än tidigare. Fram till slutet av september 2017 hade det grundats totalt 472 nya företag. Under samma period år 2016 grundades 386 nya företag.

Allt fler seniorer väljer att starta företag

En stor del av kundkretsen bland alla 30 nyföretagscentrum i Finland, det vill säga ungefär hälften, är under 36 år gamla. Oftast behöver man företagsrådgivning efter att ha avlagt examen, när man är i färd med att grunda det första företaget. Andelen kunder över 60 år av alla nyföretagare är liten, men ändå har så kallat seniorföretagande ökat på senaste tiden.

Andelen 60-åringar eller äldre av alla kunder i nyföretagscentrum var 3 % mellan januari-september Siffran är liten, men ändå växande. För tio år sedan fanns det knappast någon bland kunderna som ville grunda företag vid 60-årsåldern. Av alla Startias kunder mellan januari-september var endast 10 personer över 60 år gamla.

-Medellivslängden har ökat och människorna är friskare än tidigare. Och kanske är det också frågan om en kulturell förändring. Arbetet har under de senaste åren blivit en allt viktigare del av vår identitet. Det kan vara svårt att ge upp helt och hållet, till exempel på grund av pensionering, funderar Jari Jokilampi från SUK (Nyföretagarcentralerna i Finland rf).

Man vågar nu förverkliga sina drömmar om företagande

Under januari-september 2017 grundades totalt 5552 företag med hjälp av nyföretagarcentralerna runtom i Finland. Under samma period år 2016 grundades 5531 företag, det vill säga nästan samma antal. Antalet nya kunder under motsvarande period var i sin tur sju procent färre samt kundbesök åtta procent färre än för ett år sedan.

Antalet nya kunder har ökat en aning. Under januari-september 2017 besökte totalt 396 nya kunder Startia. Under motsvarande period år 2016 var antalet 389.

VASEK och Startia hade sammanlagt 2435 kundkontakter mellan januari-september 2017. Det är en ökning med fyra procent jämfört med samma period 2016.

-Vi på nyföretagscentrum har lagt märke till att de kunder som har varit på rådgivning under de senaste åren grundar företag först nu, efter att den allmänna ekonomiska situationen har gett positiva signaler. Detta är en psykologisk sak. Man märker att folk har nu högre förtroende för framtiden än under en lång tid och vågar genomföra sina företagardrömmar, konstaterar Jokilampi glatt.

Mer information:

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare

 

Startia25v LogoSUK LOGO vaaka SWESUKinspectasinRGB.www.jpg

 

 

                                                                                    

 

‹ Gå till "Pressrum"