Duunivaruste 600pxDuunivaruste vinnare i den riksomfattande tävlingen Årets Nyföretagare 2017 – hedersomnämnanden till kötthandlare och el- och teleentreprenadföretagare

Nyföretagarcentralerna i Finland rf väljer årligen en riksomfattande Årets Nyföretagare i samarbete med Patent- och registerstyrelsen och arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Valet görs bland personer som grundat sitt företag med hjälp av nyföretagarcentralerna och som varit verksamma från två till fem år. I år valdes Duunivaruste Oy:s företagare till vinnare i tävlingen. Företaget säljer arbetskläder och arbetsutrustning. Hedersomnämnanden fick Köttdisken Malax Ab:s företagare och företagarna vid el- och datakommunikationsbolag Efficient Network Partner Oy. Företagarna belönas i kvällsgalan på Kommunledningens seminarium i Uleåborg 7.6.

En klar affärsidé och hårt arbete ger framgång

Teemu Takku och Simo Sutinen grundade Duunivaruste Oy år 2014. Lönsam försäljning av arbetskläder och utrustning är inte lätt i ett land i Finlands storlek men duon lyckades medföra mervärde till marknaden. De byggde upp en tjänst som man kan använda för att noggrant administrera utrustningsinköp och dess kostnader per anställd. Kläder och utrustning kan behändigt beställas från företagets beställningstjänst eller nätbutik. Duunivaruste har också en affär på över 500 kvadratmeter i Kuopio. Verksamheten bygger på snabbhet och tillgänglighet.

- Att vår service är snabb och tillgänglig är våra konkurrensfördelar och vi strävar ständigt efter att förbättra dem. Vi har eget textiltryckeri och egen broderingstjänst och därför anser vi att vi har den bästa servicen av alla arbetsklädsaffärer i Finland, berättar Teemu Takku.
Duunivaruste försäkrade juryn i Årets Nyföretagare-tävling med sin starka och lönsamma tillväxt och sitt särpräglade koncept. Sedan starten har företaget haft bättre framgång än väntat, och omsättningen år 2016 var redan över 1,4 miljoner euro.

- Företagarna på Duunivaruste har ända sedan starten genomfört ett väldigt mångsidigt servicekoncept som möter kundernas behov. Det är ganska sällsynt för ett så här ungt företag, som bara har funnits i tre år, konstaterar Jari Jokilampi, vd för Nyföretagarcentralerna i Finland rf.
Kuopioregionens Nyföretagscentrum hjälpte företagarduon i starten. De sökte hjälp från Nyföretagscentrum framför allt för myndighetsärenden och planering av finansiering. Företagsrådgivare Pekka Turunen, som hjälpte männen, vet att bakom Duunivarustees framgång ligger grovt arbete och rätt attityd:

- De har besökt och träffat ett stort antal kunder i företag. De har fin stämning i sitt företag och de leder företaget med bra attityd. De vet att goda anställda är guld värda.

Företagarna har själva konstaterat att framgång kräver planering och mod:

- Man ska planera noggrant men undvika att överplanera. Det viktigaste är att komma från planeringsbordet ut till kunderna så snabbt som möjligt. Man måste kunna fatta beslut varje dag utan att veta om de är rätt eller fel, konstaterar Simo Sutinen.

Närmat lockar kunder från när och fjärran

I Malax i Österbotten finns 5500 invånare och Köttdisken Malax Ab, som grundats av Isabella Asplund. Företaget grundades år 2014 och konceptet är att sälja mat som är av hög kvalitet, färsk och som producerats nära. Främst säljer företaget kött och fisk samt mat som tillverkats i det egna köket. En del av produkterna är ekologiska.

Kottdisken 600px

Asplunds företag är det trendigaste som finns eftersom närproducerad mat är väldigt efterfrågad just nu. Att efterfrågan sedan starten har varit stor har överraskat också företagaren själv. Folk kommer från när och fjärran för att handla mat och i synnerhet på helgerna. Utom närmat erbjuder Köttdisken en stämning lik den i en gammaldags livsmedelsbod, med en modern twist.

I företagets startskede vände Asplund sig till Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias företagsrådgivning. Därifrån fick hon hjälp bland annat med livsmedelssäkerhets- och finansieringsfrågor. Hon fick också kontakter framåt till rätta instanser och information om var man hittar mer information om olika teman.

Juryn i tävlingen var speciellt förtjust i Köttdiskens lyckade varumärkesprofilering och den under 30-åriga företagarens mod att genomföra sin affärsidé. Asplunds råd till andra som vill starta eget är att vara modig:

- Var inte rädd för att misslyckas! Våga testa din affärsidé!

Moderna entreprenadföretaget svarar på kundernas behov

Innan företaget grundades, arbetade Ilkka Säkkinen, Juha Pyyhtiä och Timo Keränen som regionchefer inom infranetbranschen i Norra Finland. När branschen upplevde stora förändringar såg de att det finns efterfrågan på en ny slags projektaktör på marknaden. År 2015 grundade de tre männen Efficient Network Partner Oy, som är ett modernt entreprenadföretag inom planering, genomförande och projektledning av el- och kommunikationsnätverk. Företagets verksamhet bygger på att arbetet är av hög kvalitet och görs tillsammans med en engagerad och motiverad personal och partnernätverk.

ENP 600px

Företaget har fått flera stora elnätsbolag och teleoperatörer som kunder och affärsverksamheten har ökat snabbt enligt planerna: omsättningen var redan under den andra räkenskapsperioden 4,6 miljoner euro. Dessutom beundrade tävlingens jury ENP:s sysselsättningsskapande effekt. Företaget har 25 anställda och det sysselsätter indirekt i medeltal 50 underleverantörer inom jordbyggnad, planering och elinstallation.

Från nyföretagarrådgivningen fick företagarna hjälp med att starta verksamheten och med att hitta viktiga nätverk. Företagsrådgivarens råd var att göra rätta saker i rätt ordning och även efter grundandet har denne stött företagets verksamhet.

- Nyföretagarcentralen är en ypperlig informationsbank och stöd i startskedet och första sträckan. Att inte utnyttja hjälpen skulle vara rentav dumt, konstaterar ENP:s vd Ilkka Säkkinen.

 

Tilläggsuppgifter ges av

Jari Jokilampi, vd
Nyföretagarcentralerna i Finland rf
jari.jokilampi@uusyrityskeskus.fi
tfn 0500 731 445

Simo Sutinen, vd
Duunivaruste Oy
simo.sutinen@duunivaruste.fi
tfn 050 3211 335

Isabella Asplund, vd
Köttdisken Malax Ab
isabella@kottdisken.fi
tfn 050 443 2744

Ilkka Säkkinen, vd
Efficient Network Partner Oy
ilkka.sakkinen@enp.fi
tfn 044 988 6733

 

(Nyföretagarcentralerna i Finland rf:s pressmeddelande 7.6.2017)

StartiaUYKIns SE 400px

‹ Gå till "Pressrum"