Tillväxtavtal

Vasa är en av sex städer som ingick Tillväxtavtalet åren 2016-2018 inom ramen för Finlands regeringsprogram. Projekthelheterna stärkande av den internationella konkurrenskraften, utvecklande av digitaliseringen och innovationsmiljön samt skapande av ett nationellt kompetenskluster inom gasbranschen valdes genom samarbete mellan aktörer inom energiklustret och genomfördes med finansiering från programmet Regionala innovationer och försök (AIKO). VASEK deltog i utarbetandet av Vasas tillväxtavtal, i genomförandet av flera projekt samt medverkade i finansieringen av projekt som ingår i avtalet. En del av AIKO-projekten pågår fortvarande.