Kasvusopimus

Vaasa on yksi kuudesta kaupungista, jotka sisältyivät Suomen hallitusohjelmaan sisältyvän Kasvusopimuksen piiriin vuosina 2016−2018. Hankekokonaisuudet kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, digitalisaation ja innovaatioympäristön kehittäminen sekä kansallisen kaasualan osaamiskeskittymän luominen priorisoitiin energiaklusterin toimijoiden yhteistyönä toteutettavaksi Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -ohjelman rahoituksella. VASEK osallistui Vaasan kasvusopimuksen laadintaan, osallistui usean hankkeen toteuttamiseen sekä oli mukana sopimukseen sisältyvien hankkeiden rahoituksessa.