Systemdesign av den koldioxidneutrala Vasaregionens referensmiljö

EnergiaInfrastruktuuri40Netti MikkoLehtimaki medium

Syftet med projektet är att samordna åtgärder för utveckling av innovationsekosystemet i Vasa, investera i projektförberedelser som är relevanta för utvecklingen av innovationsekosystemet och att nätverka både nationellt och särskilt internationellt. I praktiken är syftet med åtgärden att skapa stora projektkomplex med stor genomslagskraft genom samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn, där Vasa stad och dess partner genomför olika innovationsfrämjande åtgärder och som kan exporteras kommersiellt.

I detta syfte måste det vara möjligt att skapa gemensamma utvecklingsplattformar för aktörer, projekt av företag och grupper av företag, snabba experiment och piloter, och även utveckla forskningsinfrastruktur, färdigheter och kompetenser för att tillgodose forskningsbehoven hos energiekosystemföretag i världsklass. Åtgärder och projekt förbereds och väljs ut i samarbete med olika parter som universitet och näringsliv.

Åtgärden syftar till nya exportlösningar. Att locka internationella talanger till regionen är också av största vikt för att säkerställa hög kompetens och operativ stabilitet. Vasa strävar efter att använda innovationsekosystemavtalet, särskilt för gemensam utveckling, nätverksbyggande och skapande av bredare ekosystemstärkande helheter, i syfte att utnyttja EU:s finansieringskanaler som Green Deal och återupplivningsfonder och, i vissa fall även nationell finansiering, till exempel genom Business Finland, NTM-centralen eller Österbottens förbund.

  • Projekttid: 1.8.2022 - 31.12.2023
  • Budget: 143 561 euro
  • Projektpartners: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Teknologicentrum Merinova