Hiilineutraalin Vaasan seudun referenssiympäristön systeeminen design

EnergiaInfrastruktuuri40Netti MikkoLehtimaki medium

Hankkeen tavoitteena on koordinoida Vaasan innovaatiekosysteemin kehittämisen toimenpiteitä, panostaa innovaatioekosysteemin kehittämisen kannalta merkittäviin hankevalmisteluihin sekä verkostoitua sekä kansallisesti että erityisesti kansainvälisesti. Käytännössä toiminnan tavoitteena on aikaansaada yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä isoja, vaikuttavia hankekokonaisuuksia, jossa Vaasan kaupunki kumppaniensa kanssa toteuttavat erilaisia innovaatiotoimintaa edistäviä toimenpiteitä ja joita voi kaupallisesti viedä edelleen.

Tätä varten pitää voida synnyttää toimijoiden yhteisiä kehitysalustoja, yritysten ja yritysryhmien hankkeita, nopeita kokeiluja ja pilotteja sekä kehittää hankkeiden kautta myös tutkimusinfrastruktuuria, osaamista ja osaajia vastaamaan maailmanluokan energiaekosysteemin yritysten tutkimustarpeisiin. Toimenpiteet ja hankkeet valmistellaan ja valitaan yhteistyössä eri osapuolten kuten korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa.

Toiminnalla tavoitellaan uusia vientiratkaisuja. Myös kansainvälisten osaajien houkuttelu seudulle on ensiarvoisen tärkeää korkean osaamisen ja toiminnan pysyvyyden varmistamiseksi. Vaasan tavoitteena on hyödyntää innovaatioekosysteemisopimusta erityisesti yhteiskehittämiseen, verkostoitumiseen sekä laajempien ekosysteemiä vahvistavien kokonaisuuksien luomiseen tavoitteena hyödyntää EU:n rahoituskanavat, kuten Green Deal ja elvytysrahastot sekä soveltuvissa kohdin myös kansallinen rahoitus esimerkiksi Business Finlandin, ELY-keskuksen tai Pohjanmaan liiton kautta.

  • Hankeaika: 1.8.2022 - 31.12.2023
  • Budjetti: 143 561 euroa
  • Hankekumppanit: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja Oy Merinova Ab