Smart och hållbar batterivärdekedja

HT 1584

Vasas mål är att skapa världens grönaste batteriekosystem i Finland. Namnet GigaVaasa står för en industriparkmiljö på mer än 350 ha avsedd för batteriindustrin. Syftet och målet med GigaVaasa är att tillhandahålla en hållbart implementerad industriell miljö för batterikemi som är engagerad i hållbarhet. Förutom hållbarhet syftar den erbjudna industriparken till att säkerställa företagens konkurrenskraft långt in i framtiden med sitt infrastrukturkoncept.

Invest in arbete i GigaVaasa-området

Målet är att locka företag till området och till Gigavaasa-konceptet, och att försöka få företagen att starta etableringsprocessen (tomtreservation, MKB godkännande, etc.) Under processen ska projektet stödja företagen i deras lönsamhetsberäkningar så att den planerade industriella infrastrukturen i GigaVaasa-området utnyttjas så mycket som möjligt för att uppnå konkurrenskraft på ett hållbart sätt.

Utveckling av intern logistik i GigaVaasa-området

Projektet syftar till att förstå processerna hos företag som överväger att etablera sig i regionen. Genom att samla in information kan projektet säkerställa framtida centraliserade logistiktjänster, såväl som funktionell intern logistik i GigaVaasa-området, för att sätta scenen för ett utsläppsfritt batterifabriksekosystem.

Synergifördelar med industriell infra

Målet är att skapa världens grönaste batteriekosystem, där implementeringen av industriell infrastruktur sker på ett unikt sätt. Detta för att säkerställa att regionen utvecklar en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö, implementerad på ett hållbart sätt. Nya företag har redan kommit till området och nya kommer. Projektet syftar till att säkerställa kompatibilitet, synergier och hållbar utveckling bland företag i området.

Färdigheter och kunskaper

Målet är att ta reda på behoven hos industriella experter med företag som överväger att etablera sig i regionen och att stödja utbildningsinstitutionernas förmåga att förbereda sig för utveckling av utbildning av olika experter. Som ett resultat skapas en kunnande/kompetenskarta. Låt oss ta reda på möjligheter till samarbete inom Nordic Battery Belt.

  • Projekttid: 23.5.2022-31.12.2023
  • Projektpartners: VASEK och Teknologicentrum Merinova