Älykäs ja kestävä akkuarvoketju

HT 1584

Vaasan tavoitteena on luoda Suomeen maailman vihrein akkuekosysteemi. Nimi GigaVaasa tarkoittaa yli 350 hehtaarin teollisuuspuistoympäristöä, joka on tarkoitettu akkuteollisuudelle. GigaVaasan tarkoituksena ja tavoitteena on tarjota kestävään kehitykseen sitoutuneelle akkukemialle kestävästi toteutettu teollisuusympäristö. Kestävän kehityksen lisäksi tarjottavan teollisuuspuiston tavoitteena on infrastruktuurikonseptillaan turvata yritysten kilpailukyky pitkälle tulevaisuuteen .

Invest In -työ GigaVaasa-alueelle

Tavoitteena on houkutella yrityksiä alueelle ja osaksi Gigavaasa-konseptia, ja samalla yrittää saada yritykset aloittamaan sijoittautumisprosessin (tonttivaraus, YVA-hyväksyntä jne.) Prosessin aikana hankkeen tarkoituksena on tukea yrityksiä niiden kannattavuuslaskelmissa niin, että GigaVaasan alueen suunniteltua teollisuusinfrastruktuuria hyödynnetään mahdollisimman paljon , jotta kilpailukyky kestävällä tavalla toteutettuna saavutetaan.

GigaVaasa-alueen sisälogistiikan kehittäminen 

Hankkeessa pyritään ymmärtämään alueelle sijoittautumista harkitsevien yritysten prosesseja. Tavoitteena on alueen toimijoiden prosessien hahmottamisen kautta kyetä tekemään alueen jatkosuunnittelua mahdollisten GigaVaasan alueen logistiikkapalveluiden luomiseksi keskitetysti, jotta kokonaistavoite päästöttömästä akkutehdasekosysteemistä toteutuu myös sisälogistiikan osalta.

Teollisuusinfran synergiaedut

Tavoitteena on luoda maailman vihrein akkuekosysteemi, jossa teollisuusinfrastruktuurin toteuttaminen tapahtuu ainutlaatuisella tavalla. Tällä pyritään varmistamaan, että alueelle kehittyy kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka toteutetaan kestävällä tavalla. Alueelle on jo tullut uusia yrityksiä ja uusia on tulossa. Hankkeen tavoitteena on varmistaa yhteensopivuus, synergia ja kestävä kehitys alueelle sijoittuvien yritysten kesken.

Osaajat ja osaaminen

Tavoitteena on selvittää alueelle sijoittautumista harkitsevien yritysten kanssa teollisuuden osaajien tarpeet ja tukea alueen oppilaitosten kykyä valmistautua eri osaajien koulutusten kehittämiseen. Työn tuloksena muodostetaan osaamis-/kompetenssikartta. Selvitetään Nordic Battery Belt -mahdollisuudet yhteistyöhön.

  • Hankeaika: 23.5.2022-31.12.2023
  • Hankekumppaneina: VASEK ja Teknologiakeskus Merinova