LOGY – Logistikseminarium 7-8.2.2013

Logistikseminariet som arrangerades av Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry kretsade till stor del kring det ekonomiska läget i Europa och dess inverkan på den finländska industrin och logistikbranschen. Viktiga ledord och diskussionsämnen var leveranskedjor, samarbete och IT, samt betydelsen av den ryska markanden.

Leveranskedjornas vikt poängterades med tanke på möjligheten till ökad konkurrenskraft, mervärde och vikten av helhetstänkande inom logistiken. Talarna bestod av både nationella och internationella representanter och ämnen behandlades från både kunders och leverantörers perspektiv.

Programmet för den första dagen hölls på Finlandiahuset och bestod av diverse talare. Priset Vuoden Logistikko delades ut till professor Lauri Ojala från Turun kauppakorkeakoulu och Vuoden logistiikkayritys gick till Valmet Automotive Oy. Den andra seminariedagen hölls på Tallink Europa och fokuserade på nätverkande, diskussioner och presentationer av organisationer i form av en mässa.

Panelen som hölls i Finlandiahuset behandlade ämnet ”Strategiset valinnat talouden turbulenssissa” och bestod av Stig Gustavson (styrelseordförande, Konecranes Oyj), Hannu Penttilä (verkställande direktör, Stockmann Oyj Abp), Leena Mörttinen (direktör, Elinkeinoelämän keskusliitto EK) och Göran Åberg (verkställande direktör, Oy Schenker East Ab). Panellisterna diskuterade behovet av en flexibel arbetsmarknad, vikten av att vara stark utomlands och betydelsen av att ändra på den nuvarande mentaliteten. Även Rysslands betydelse och komplexitet behandlades.

Å ena sidan uppfattas den ryska markanden som osäker bland annat med tanke på en annorlunda företagskultur, medan man å andra sidan betonade landets stora potential och vikten av att inte enbart begränsa sig till Moskva och St. Petersburg. Därtill diskuterades behovet av att effektivera gränsöverskridning mellan Finland och Ryssland.

En av de internationella talarna var Nick Gerrard (CEO, National Health Service Supply Chain/ DHL supply chain) som talade kring rubriken “Leveraging Procurement and Supply Chain to Deliver Value in Healthcare Delivery” – Case English National Health Service. NHS Supply Chain erbjuder en “one stop shop” för brittiska patienter och tjänsten kan jämföras med Amazones webkatalog. Konceptet har utarbetats i Storbritannien av DHL Supply Chain och det är ett exempel på hur man kan kommersialisera den publika sektorn.

NHS Supply Chain erbjuder sina underleverantörer ett mervärde genom att bland annat ge dem tillgång till DHLs lager och kundservice, vilket i sin tur minskar de totala kostnaderna i leveranskedjan. Vidare har man satsat på optimerade förpackningar och hållbar utveckling bland annat i lagerhållning. ”Procurement and logistics is powerful when it is managed through supply chains”.

Kevin F. Smith (CEO Sustainable Supply Chain Consulting) diskuterade vikten av leveranskedjor i samband med det ekonomiska läget. Effektiva kedjor bör bygga på samarbete, innovation och organisationsutveckling. Samarbete når man genom att förena människor med teknologi och fördjupa befintliga förhållanden.

Smiths poängterade vikten av att börja småskaligt och på detta sätt lära sig hur kedjan kan utvecklas på bästa sätt. Organisationsutveckling ska bestå av goda ledare som är beredda att utveckla både sig själva och andra. Viktiga verktyg för leveranskedjor är enligt Smith; produktivitet, hållbarhet och användbara mätningar, dvs. man ska inte mäta bara för att mäta.

Aki Latvanen (Kone Oyj, Category Manager Logistics) talade kring ämnet samarbete och de mål som leverantörer och kunder ställer. Exempel på leverantörers mål är ökad omsättning, vinst och att förbinda sig till långvarigt samarbete, medan kunders mål bygger på tjänsters höga kvalitet, utvecklande av leveranskedjor, smidighet och belöning.

Vidare diskuterades projektledarens roll och kvalitetskontroll genom data och mätningar, auditeringar, planering av kontinuitet, åsikter och erfarenhet. Projekthantering bör bygga på kompetens, certifiering, planering och portfoliohantering. Slutligen behandlade Latvanen leveranskedjor effektivitetsutveckling som bör bygga på data och mätningar, benchmarking och ekoeffektiviet.

Under seminariets andra dag hölls en mässa där diverse logistikrelaterade organisationer presenterades och deltagarna kunde delta i mindre Round table-diskussioner med två olika teman. Det andra temat behandlade logistikcenter och dess placering och drogs av professor Jarkko Rantala (Tampereen teknillinen yliopisto). Diskussionen var mycket givande och man behandlade betydelsen av att utreda syfte för varför ett logistikcenter skapas. Därtill behandlades vikten av att beakta infrastrukturen, den globala aspekten, närmarknaderna, samt även kommunernas och hamnarnas roll.

Riitta Björkenheim och Anna Måtts