Effektivering av ägarskiftestjänster

Vasek banner 12052014På grund av befolkningens föråldrande avstår ett stort antal företagare årligen från sin företagsverksamhet. Därför är det viktigt att förstärka rådgivningstjänsterna i Vasaregionen och föra samman de som vill överlåta sitt företag och de som planerar att starta ett eget företag.

Syftet med projektet "Effektivering av företagens ägarskiftestjänster i Vasaregionen" är att skapa en gemensam, regional verksamhetsmodell, inom ramarna av vilken samarbetsorganisationerna kan vägleda kunderna till rådgivningsservice. Ägarskiftesrådgivningen marknadsförs med hjälp av olika organisationers informationskanaler.

Projektets centrala uppgift är att sprida information om ägarskiften och att skapa ett enhetligt och bestående rådgivningssystem till Vasaregionen. Inom projektet ges också konkret rådgivning på företagsnivå, målet är att 60 företags-/verksamhetsköp förverkligas med hjälp av projeketet. 

Projektet har beviljats finansiering ur Europeiska socialfondens (ESF) program för Fastlandsfinland. Projekttiden är 1.1.2012-31.12.2014. Projektet genomförs i samarbete mellan Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Kust-Österbottens Företagare.   

Information om ägar- och generationsskiften