Omistajanvaihdospalvelujen tehostaminen

Vasek banner 12052014

Väestön ikääntymisen johdosta merkittävä määrä yrittäjiä vuosittain luopuu yritystoiminnastaan. Tämän johdosta on tarpeen vahvistaa neuvontapalveluja Vaasan seudulla ja nivoa yhteen luopuvat ja yrityksen perustamista suunnittelevat henkilöt.

"Yritysten omistajanvaihdospalvelujen tehostaminen Vaasan seudulla" -hankkeen tarkoituksena on luoda yhteinen seudullinen toimintamalli, jonka puitteissa yhteistyöorganisaatiot ohjaavat asiakkaat neuvontapalvelujen piiriin. Omistajanvaihdosneuvonnan markkinoinnissa hyödynnetään eri organisaatioiden tiedotuskanavia.

Hankkeen keskeisenä tehtävä on levittää tietoa omistajanvaihdostilanteiden varalle ja luoda Vaasan seudulle yhtenäinen ja pysyvä neuvontajärjestelmä. Hankkeessa annetaan myös käytännön neuvontaa yritystasolla, tavoitteena 60 yritys-/liiketoimintakaupan toteutuminen hankkeen avustamana.

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. Hankeaika on 1.1.2012-31.12.2014. Hankkeen toteuttavat yhdessä Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry.   

Lue lisää omistajan- ja sukupolvenvaihdoksista