Carbon Neutral Vaasa 202X

Projektets målsättning är att definiera de utvecklingshelheter som bidrar till att Vasa etableras som ett regionalt och internationellt koldioxidneutralt och energieffektivt samhälle. För att stödja detta görs en nulägeskartläggning, där man sektorvis dokumenterar de forsknings- och utvecklingshelheter som kopplas till företagens affärsverksamhet. Specialmålsättningen är att skapa förutsättningar för utvecklingsprojekt utförda av företag i olika storlekar, samt för företagens nätverkande.

I projektet tar man i beaktande Vasa stads energi- och klimatprogram och det knyts samman bland annat med IRIS-projektet, målsättningarna i Finlands regeringsprogram, målen för den kommande EU-programperioden och med EnergyVaasa-klustrets fyra kärnkompetensområden (smarta nätverk, marina lösningar, hållbar energiproduktion, energieffektivitet) på en internationell nivå.

Syftet är att påvisa att förebyggandet av klimatförändringen ger samtidigt upphov till växande, skalbar och lönsam affärsverksamhet inom energi- och cleantech-sektorn.

Projekttid: 8.10.2019–30.6.2021

Totalbudget: 50 000 EUR

Projektpartner: Teknologicentret Merinova Ab