Carbon Neutral Vaasa 202X

Hankkeen tavoitteena on määritellä kehittämiskokonaisuudet, joiden avulla Vaasa asemoituu kansallisena ja kansainvälisenä hiilidioksidineutraalina ja energiatehokkaana yhteisönä. Tämän tukemiseksi tehdään nykytilanteen kartoitus, jossa dokumentoidaan osa-alueittain yritysten liiketoimintaan kytkeytyvät tutkimus- ja kehittämiskokonaisuudet. Erityistavoitteena on luoda edellytyksiä erikokoisten yritysten kehityshankkeille sekä yritysten verkottumiselle.

Hankkeessa huomioidaan Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmaan ja se nivotaan yhteen muun muassa IRIS-hankkeen, Suomen hallitusohjelman ja tulevan EU-ohjelmakauden tavoitteiden sekä EnergyVaasa-klusterin neljän kärkiosaamisalueen (älykkäät verkot, merenkulkusovellukset, kestävä energiatuotanto, energiatehokkuus) kanssa kansainvälisellä tasolla.

Pyrkimyksenä on osoittaa, että ilmastonmuutoksen ehkäiseminen muodostaa samalla kasvavan, skaalautuvan ja kannattavan liiketoiminnan energia- ja cleantech-sektorilla.

Hankeaika: 8.10.2019–30.6.2021

Kokonaisbudjetti: 50 000 EUR

Hankekumppanit: Teknologiakeskus Merinova Oy