ResizedImage600517 cirkularekonomi

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy on erikoistunut muovin käsittelyyn

Mustasaaren Lintuvuoren teollisuusalueella on 11 tonttia varattu nimenomaan kiertotalouden alalla toimiville yrityksille. Nyt Seinäjoella ja Ylistarossa toimiva Lakeuden Ympäristöhuolto on varannut ensimmäisen tontin ja päättänyt sijoittautua myös Mustasaareen.

Lakeudun Ympäristöhuolto on pohjalainen perheyritys, joka on toiminut alalla 30 vuotta. Yritys on erikoistunut kaupan, teollisuuden ja rakentamisen tuottamien jätemateriaalien käsittelyyn, prosessointiin, uudelleenkäytön valmisteluun, kierrätykseen ja kierrätysmateriaalien tuotteistamiseen.

Kiertotalous Mustasaari -hankkeen projektipäällikkö Göran Östberg Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKilta kävi alkuvuodesta tapaamassa toimitusjohtaja Timo Hirsimäkeä ja esittelemässä Lintuvuorelle, Stormossenin ja Westenergyn läheisyyteen, suunniteltua kiertotalouden yrityskeskittymää:

– He kiinnostuivat heti ja tulivat noin kuukauden kuluttua tapaamisestamme tutustumaan alueeseen sekä Stormossenille keskustelemaan mahdollisista yhteistyömahdollisuuksista erityisesti muovinkäsittelyn saralla. Olen erittäin iloinen tästä uutisesta ja siitä, että löydetään uusia yhteistyömahdollisuuksia yritysten välillä, Östberg toteaa.

– Yrityksemme kierrätysraaka-aineiden markkina-alueen laajentamistarpeet, alueella olevien monipuolisten yritysten yhteistyömahdollisuudet sekä uuden kasvavan Lintuvuoren teollisuusalueen tarjoamat myönteiset kehitysmahdollisuudet kiertotalousliiketoiminnalle vaikuttivat päätökseen sijoittautua Mustasaareen, Hirsimäki kertoo.

Lakeuden Ympäristöhuollon suunnitelmissa on rakentaa runsaan 9 000 m2:n suuruiselle tontille vaaka- ja kierrätysasema. Kierrätysasemalla otetaan vastaan hyötyjakeita. Asemalle rakennetaan noin 1 000 m2:n suuruinen varasto- ja lastaushalli. Autovaakapalvelua tarjotaan alueella liikkuvalle kuljetuskalustolle, vaa’alla voidaan punnita täysperävaunurekka (myös ns. jättirekat) yhdellä kertaa. Rakennustyöt tullaan aloittamaan mahdollisimman pian. Yritysetablointi luo myös kolme uutta työpaikkaa.

Kaikki Lakeuden Ympäristöhuollon keräämät materiaalit lajitellaan joko niiden syntypaikalla tai lajittelulaitoksessa ja ne hyödynnetään uusien tuotteiden valmistuksessa tai energiana.

– Nykyaikainen raaka-aineiden kierrätys mahdollistaa muovijätteen hyödyntämisen teollisuuden raaka-aineena. Kierrätysmuovista tehdään esimerkiksi kalvoja, levyjä, putkia tai limsapullon aihioita. Keräyspaperi ja -pahvi toimitetaan paalattuna uusiopaperin ja -pahvin raaka-aineeksi. Metalliromu puolestaan hyödynnetään uusiometallin valmistuksessa. Kierrätettyjä puupakkauksia käytetään esimerkiksi levyteollisuuden raaka-aineena sekä viher- ja maisemarakentamisessa. Lasi ja murskattu kiviaines, tiili ja betoni voidaan hyödyntää maapohjarakenteissa. Suunnitelmissamme on hyödyntää myös Lintuvuoren tonttimme maanrakennustöissä betonimursketta, Hirsimäki kertoo.

Kiertotalous Mustasaari -hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa Vaasan seudun kiertotalouden keskittymälle, etsiä uutta ja kasvavaa kiertotalouden liiketoimintaa Vaasan seudulle sekä kartoittaa nykyisiä materiaalivirtoja. Hanketta hallinnoi Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja sen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi myös Mustasaaren kunnasta.

Lisätietoja

Goran Ostberg vari pieninelio
Göran Östberg
projektipäällikkö
0500 366 097
Kiertotalous

Timo Hirsimäki, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
timo.hirsimaki@lakeudenymparistohuolto.fi, 0500 662 224

 

EU EAKR FI vertical 20mm rgbVipuvoimaaEU 2014 2020 rgbliitonlogo kaksikielineni300RGB

‹ Siirry "Tiedotteet"-sivulle