Kiertotalous Mustasaari

FOOTERBACKGROUND

Kiertotaloushankkeen tavoitteena oli luoda pohjaa Vaasan seudun kiertotalouden keskittymälle, etsiä uutta ja kasvavaa kiertotalouden liiketoimintaa Vaasan seudulle sekä kartoittaa nykyisiä materiaalivirtoja. Hankkeen toiminta-aikana kiertotalouden keskittymälle ehdittiin kuitenkin luoda sekä markkinointimateriaalia että luoda myös omat sivut osoitteeseen RENERGI circular economy hub. Kiertotalouden klusteria on hankkeen toiminta-aikana tehty tunnetuksi niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin.

Hankkeen alussa vuonna 2017 kartoitettiin nykyiset materiaalivirrat aloittaen muun muassa Stormossenin ja Westenergyn toiminta-alueelta sekä kierrätystoimialan yrityksistä Vaasan seudulla. Kartoituksen tulosten perusteella keskityttiin niihin materiaalivirtoihin, joissa nähtiin potentiaalia merkittäviin energian ja materiaalien säästöihin kiertotalouden kautta. Materiaalivirtojen pohjalta on kartoitettu myös uusia yrityksiä, jotka voisivat hyödyntää niitä.

Klusterin luominen edellyttää, että yritykset sijoittavat toimintansa Lintuvuoren teollisuusalueen laajennusosalle. Alueen 11 tontista ensimmäinen varattiin kesällä 2018, kesään 2019 mennessä 4 tonttia oli varattuna ja lopuista oli neuvottelut käynnissä.

Materiaalivirtaselvityksen perusteella luotiin markkinointimateriaalia klusterimallista ja kiertotaloudesta. Markkinointi kohdennettiin alalla toimiviin korkean osaamisen yrityksiin sekä Suomessa että ulkomailla. Kiertotalous on ollut esillä myös useissa kansainvälisissä tapahtumissa, kuten EnergyWeekillä maaliskuussa 2019.

Muita onnistumisia hankkeessa oli kesään 2019 mennessä valmistunut opaskirja betonimurskeen hyödyntämisestä sekä kesällä 2018 aloitettu kalanpoikasten viljely Stormossenin alueella, jossa biokaasun tuotannosta syntyvällä hukkalämmöllä lämmitetään kasvatusaltaiden vesi. Suuri saavutus oli myös huhtikuussa 2019 julkistettu minihyötykäyttöaseman ja kierrätyskauppakeskuksen avaaminen Isolahteen.

Kiertotalous ei ole vain jätteiden kierrätystä vaan se on uusi talousmalli, jossa tuotteet jo suunnittelu- ja valmistusvaiheessa tehdään niin, ettei niistä synny jätettä, kun tuote on käytetty loppuun. Materiaaleja ja komponentteja ei hukata vaan niistä syntyy yhä uusia tuotteita. Kiertotaloudessa myös kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen. Sitra on arvioinut, että vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voisi olla vähintään kolme miljardia euroa vuosittain.

Kiertotalous Mustasaari -hanketta pidetään erittäin onnistuneena, sillä kaikki hankesuunnitelmassa esitetyt ideat on toteutettu ja on saatu lukuisia uusia alan kontakteja ympäri Eurooppaa. VASEKilla on valmistelussa uusia kiertotalouteen keskittyviä hankkeita.

Hankkeen toiminta-aika: 1.8.2017–31.8.2019

Budjetti: 200 000 euroa

Hanketta hallinnoi Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja sen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi myös Mustasaaren kunnasta.