ResizedImage600517 cirkularekonomi

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy har specialiserat sig på plastbearbetning

På Fågelbergets industriområde i Korsholm finns elva tomter reserverade speciellt för företag som är verksamma inom cirkulär ekonomi. Lakeuden Ympäristöhuolto Oy, med verksamhet i Seinäjoki och Ylistaro, har bokat den första tomten och beslutat sig för att etablera sig även i Korsholm.

Lakeuden Ympäristöhuolto är ett österbottniskt familjeföretag, som har varit verksamt inom branschen i 30 år. Företaget har specialiserat sig på att hantera, sortera, bearbeta, återanvända och göra produkter för återanvändning av det avfallsmaterial som kommer från affärer, industrier och byggbranschen.

Projektets ”Cirkulär Ekonomi Korsholm” projektchef Göran Östberg från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK var i början på året på besök hos vd Timo Hirsimäki för att presentera företagsklustret inom cirkulär ekonomi och som planeras på Fågelberget i anslutning till Stormossen och Westenergy.

– De blev omedelbart intresserade och ungefär en månad efter vårt möte kom de hit för att bekanta sig med området och till Stormossen för att diskutera eventuella samarbetsmöjligheter bl.a. inom plasthanteringen. Jag är mycket nöjd med den här nyheten, och med det faktum att man hittar nya möjligheter till samarbete mellan företagen, konstaterar Östberg.

– Vårt beslut att etablera oss i Korsholm påverkades av behovet att utvidga vårt marknadsområde för materialåtervinning och samarbetsmöjligheterna med de mångsidiga företagen i regionen. Därtill kommer det växande industriområdet på Fågelberget att ge goda utvecklingsmöjligheter för återvinningsverksamheten, berättar Hirsimäki.

Lakeuden Ympäristöhuolto planerar att bygga en vägnings- och återvinningsstation på den drygt 9000 kvadratmeter stora tomten. På stationen tas emot olika återvinningsfraktioner. En lager- och lastningshall på ca 1000 kvadratmeter och en bilvåg kommer att byggas vid stationen. Bilvågstjänster erbjuds åt alla transportörer i området och även fullstora långtradare kan vägas på en gång. Byggnadsarbeten kommer att påbörjas så snart som möjligt. Företagsetableringen skapar också tre nya arbetsplatser.

Allt material som samlats in av Lakeuden Ympäristöhuolto sorteras antingen på den ursprungliga platsen eller vid sorteringsanläggningen och för att används vid tillverkning av nya produkter eller som energi.

– Den moderna återvinningen av råmaterial gör det möjligt att använda plastavfall som råmaterial inom industrin. Av återvunnen plast tillverkas exempelvis folier, skivor, rör eller så används det som råämne för plastflaskor. Returpapper och -kartong levereras i balar för att användas som råvara för återvinningspapper och -kartong. Metallskrot, för sin del, används vid tillverkning av återvinningsmetaller. Återanvända träförpackningar används till exempel som råvara för träfiberskivor och vid konstruktioner för grön- och markområden. Glas och krossade stenmaterial, tegel och betong kan användas i markkonstruktioner. Vår plan är att använda betongkross även vid markarbeten på vår tomt vid Fågelberget, berättar Hirsimäki.

Målet med projektet Cirkulär Ekonomi Korsholm är att skapa en grund för ett kluster inom cirkulär ekonomi i Vasaregionen, att hitta ny och växande affärsverksamhet inom branschen och att kartlägga det aktuella materialflödet. Projektet administreras av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och finansieras förutom av Europeiska regionala utvecklingsfonden även av Korsholms kommun.

Närmare uppgifter

Goran Ostberg vari pieninelio
Göran Östberg
projektchef
0500 366 097
Cirkulär ekonomi

Timo Hirsimäki, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
timo.hirsimaki@lakeudenymparistohuolto.fi, 0500 662 224

 

EU EAKR SV vertical 20mm rgbhavkraftEU 2014 2020 rgbliitonlogo kaksikielineni300RGB

‹ Gå till "Pressrum"