WasaWorks

främjar arbetsrelaterad inflyttning

WasaWorks är ett treårigt (2008-2010, fortsatt projekttid t.o.m. 31.3.2011) projekt med målet att

  • ta fram nya och vidareutveckla beprövade metoder för att få hit tillräckligt av rätt ÖFPLsorts arbetskraft (offentlig och privat sektor) från såväl Finland som utlandet
  • introducera nya metoder som ska göra det lättare för arbetstagarna och arbetsgivarna att hitta varandra
  • tillsammans med aktörerna ta fram ett koncept för hur integrering och förankring av utländsk arbetskraft koordineras
  • ta fram lyckade åtgärder för att få studerande att stanna kvar i regionen efter avslutade studier
  • öka antalet sommarjobb och praktikplatser för studerande
  • skapa ett nätverk som genom sina goda kontakter främjar utländska kapitalflöden till regionen
  • ta fram ett välfungerande och uppmärksammat koncept för imagemarknadsföring som ger regionen ökad synlighet såväl nationellt som internationellt.

Genom projektet stöder man i synnerhet etablering av nya företag och arbetsplatser i regionen för att kunna höja regionens och företagens konkurrenskraft.

Projektet består av tre delar:

1) främjande av arbetsrelaterad inflyttning
2) nya företagsetableringar
3) stödmaterial för marknadsföringen av den "Energiska Vasaregionen".

Inom projektet samarbetar VASEK med andra aktörer i regionen och också med andra pågående projekt.

Pohjanmaan liitto

 
Mera information om projektet

VASEK / Mari Kattelus
tfn 0400 68 10 48 eller mari.kattelus(at)vasek.fi

Projektplan (pdf, på finska)

Utredning om rekrytering i organisationer i Vasaregionen och bilaga (pdf-filer, båda på finska) som utgjorde grunden för projektplaneringen