Vasaregionens livskraftsstrategi

evstr1Syftet med Vasaregionens livskraftsstrategi 2016–2020 är att förbättra konkurrenskraften genom att stärka den gemensamma viljan att utveckla hela regionens livskraft. I arbetet deltar Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela, Storkyro och kommunernas gemensamma utvecklingsbolag VASEK.

Enligt visionen är den energiska Vasaregionen en betydande skapare av mervärde för Finland och internationellt. Strategin bygger på fyra fokusområden: internationellt konkurrenskraftiga företag, globalt kunnande, livskraftig verksamhetsmiljö och attraktiv service. Åtgärder för hur utvecklingen i praktiken ska genomföras finns som bilaga till strategin.

evstr2

Vasaregionens livskraftsstrategi 2016–2020 (pdf)

Pressmeddelande om livskraftsstrategin 10.6.2016

Livskraftsstrategin har en omfattande åtgärdslista - förverkligandet är på god väg 15.6.2016