Ostrobothnia Metal

Ostrobothnia Metal är ett treårigt (2008-2010) utvecklingsprojekt för metallbranschen. Projektet har beviljats medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målgruppen är de ca 300 metallföretagen i landskapet Österbotten. Huvudman för projektet är VASEK i nära samarbete med Företagshuset Dynamo, Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia, Teknologicentrum Merinova och Yrkesakademin i Österbotten. Med detta skapas en lokal anknytning till metallföretagen men en central utveckling inom metallbranschen.

Metallklustrets övergripande verksamhetsmål:

 • Metallbranschens kunnande
 • Metallföretagens utveckling
 • Forskning och produktutveckling
 • Infrastrukturen
 • Samarbete mellan olika branscher
 • Pågående projekt och metallprojektträffar
 • Mediasynlighet
 • Bevakning och rapportering av metallbranschen
 • Finnmet

 Metallföretagens nytta:

 • Metallföretagen skall kunna starta projekt som stöder deras utveckling
 • Klustret skall verka för ett tätare samarbete mellan metallföretagen i landskapet
 • Genom samarbete bildas nätverk mellan metallföretagen
 • Klustret kan hjälpa metallföretagen att hitta de rätta kanalerna för problemlösning
 • Klustret skall samla alla regionala åtgärder så att en effektiv utveckling kan ske för metallbranschen i Österbotten
 • Klustret skall skapa en positiv image för branschen
 • Metallportalen Finnmet finns för alla metallföretagare i Österbotten
 • Klustret erbjuder metallföretagen i Österbotten ett redskap för branschövergripande utvecklingsåtgärder

Projektplan(pdf)