IRIS Smart Cities – Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities

iris logo

IRIS Smart Cities-projektet är en del av Horizon 2020-programmet som finansieras av EU. Projektets fokusområde är stadsutveckling inom områdena energi, mobilitet och informations- och kommunikationsteknik. Inom projektet utvecklas och testas olika lösningar för hållbar stadsutveckling, som sedan ska gå att upprepas i och kopieras till andra projektstäder och slutligen globalt i vilken stadsmiljö som helst.

I de så kallade Lighthouse-städerna, Utrecht, Göteborg och Nizza, utvecklas lösningar inom de olika fokusområdena. De så kallade Follower- eller följarstäderna, Vasa, Alexandroupolis, Santa Cruz de Tenerife och Focsani, är med och testar dessa lösningar i praktiken.

Är ditt företag aktivt inom något av IRIS-projektets fokusområden? Ta kontakt med oss för att få närmare information!

Projektet utförs 1.10.2017–31.3.2023 av Lighthouse- och följarstäderna i samarbete med lokala aktörer. VASEK är med och genomför projektet tillsammans med Vasa stad.

Totalbudget: 20 704 000 euro.