Söker du lokaler eller mark för ditt företag?

I kommunernas och olika aktörernas nätsidor kan du söka lämpliga företagstomter och affärslokaler i regionens samtliga kommuner. Både kontors- och industriutrymmen står till buds. Läs mera här.

Genom VASEKs Lasse Pohjala får du kontaktuppgifter till lokala investerare inom fastighetsbranschen.

Information om Vasa stads företagstomter ger markanvändningsingenjör Petur Eklund tfn 040 164 6930 eller e-post fornamn.efternamn(at)vaasa.fi

 

Lasse Pohjala
Lasse Pohjala
Senior Business Advisor
+358 400 629 388
Etablerings- och internationaliseringstjänster, Företagstomter och företagslokaler, Future Cleantech Solutions